Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Reversal (contra entry, correction entry; payment; cancellation; stop order)

The cancellation of an entry item by an offsetting entry instead of crossing it out. – In older financial language, the settlement of a debt, also called cancellation. – The cancellation (rescission) of a contractual agreement in general and of an insurance contract in particular. – The revocation of an order to a broker to execute agreed transactions on. – See balancing entry, close-out, mistrade, stop order, cancellation quote, payment.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Reversal (contra entry, correction entry; payment; cancellation; stop order)

Anulowanie wpisu przez wpis kompensacyjny zamiast jego wykreślenia. – W starszym języku finansowym uregulowanie długu, zwane też umorzeniem. – Unieważnienie (odstąpienie) umowy kontraktowej w ogóle, a umowy ubezpieczenia w szczególności. – Odwołanie zlecenia dla maklera na wykonanie uzgodnionych transakcji. – Patrz: netting, closing out, mistrade, stop order, cancellation quote, payment.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar