A régebbi szakirodalomban is eszközök

Gyakran használt, de eltérő tartalmú kifejezés (denotáció: azoknak a dolgoknak az összessége, amelyekre egy kifejezés alkalmazható; a “vagyon” által értett tárgyak). – A magánháztartások, majd a régebbi szakirodalomban háztartásoknak is nevezett javak, – a vállalatok, majd ezekhez kapcsolódóan gyakran vállalati tőkének is nevezett, közgazdasági értelemben vett ipari javak, valamint – az állam tulajdonában lévő javak […]

Read More

Ingatlanadó

Általában a vagyon tulajdonosaira (ingatlantulajdonosokra) kivetett egyszeri befizetés. – Különösen az, hogy egy csődbe jutott euróövezeti tagállam gazdag polgáraitól szednek be pénzt, mielőtt a többi tagország adófizetőitől kérnének pénzt. Az euróövezet más országaiban élő “kisembereknek” (átlagembereknek) nem szabadna egy másik tagállam rossz gazdálkodásáért fizetniük, miközben a saját vagyonuk a válságban lévő országban érintetlen marad. – […]

Read More

Eladói piac

Olyan piac, ahol a kereslet meghaladja a kínálatot. Az emelkedő árak az első ártörvény (a kereslet és a kínálat határozza meg az árat) következményei. – Lásd piac, túladott. Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, […]

Read More

Zárolási időszakok

A részvények vagy más forgalomképes papírok (első) vásárlóival kötött magánjogi megállapodások arról, hogy a részvényeket vagy más forgalomképes papírokat meddig nem lehet a tőzsdén értékesíteni, különösen a nagy csomagokban lévő részvények esetében. – Az ilyen zárolási időszak célja elsősorban annak biztosítása, hogy a részvényesek bizalmat szavazzanak a vállalatnak, amikor az újonnan alapított. – Németországban 2002 […]

Read More

Eladási opció

Opciós szerződés, amely jogot tartalmaz egy áru – például deviza, pénzügyi eszköz vagy árucikk – meghatározott áron történő eladására egy meghatározott időszakon belül. – Az eladási opciót akkor vásárolják meg, ha úgy vélik, hogy a kérdéses áru ára csökkenni fog. Az eladási opció eladója prémiumot kap azért, hogy vállalja a szállítási kötelezettséget, ha a vevő […]

Read More

Variable Interest Entity, VIE (németül is használatos)

Az Egyesült Államokban a különleges célú gazdasági egységek speciális formája, amely jogilag szabályozott (FIN 46). Részletesebben, ez – olyan jogilag önálló gazdasági egység, amelynek tőkeadója – nem tekinthető a fő kockázathordozónak, vagy – az alapszabály szerint nem gyakorolhat irányító befolyást a szavazati jogok többségének birtoklása ellenére sem. – A GAAP szerint a bankoknak nem kell […]

Read More

Rövid pozíció

Az opciós ügyletekkel összefüggésben az áruk leszállítását vagy a jogszerűen átruházott határidős ügyleteket követő pozíció, mielőtt a szerződő fél jóváírást hajtott volna végre, vagy egy határidős ügylet ellentételező zárást hajtott volna végre. A rövid pozíció fedezése rövid fedezésnek is nevezik. – Lásd Dedikált rövid előfeszítés, opció. Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és […]

Read More

Eseményhitel (más néven realizációs hitel)

A bank által egy ünnepség – például koncert, színpadi előadás vagy hasonló előadás – szervezőjének nyújtott rövid lejáratú kölcsön. A kölcsön célja, hogy a szervező fedezni tudja az ünnepség előkészítésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat. A kölcsönt általában a jegyeladásból származó bevételből fizetik vissza. – A takarékpénztárak különösen azért nyújtanak rendezvényhiteleket, mert a helyszínen tudják felmérni a […]

Read More

A múltban a közlekedési balesetek általában közúti balesetek és autóbalesetek voltak

Olyan esemény, amelynek során emberek megsérülnek vagy akár meg is halnak és/vagy vagyontárgyak károsodnak a közúton való közlekedés következtében. – A nemzeti számlák szempontjából a közlekedési balesetek növelik a nemzeti terméket és így a jólétet. Ennek az az oka, hogy statisztikailag a balesetekkel kapcsolatos szolgáltatásokat, mint például a tűzoltóság, a rendőrség, a mentőszolgálat személyzete, valamint […]

Read More

Régebbi dokumentumokban Impegno (kötelezettség, tartozás)

A pénzügyi nyelvben általában egy gazdálkodó szervezet harmadik féllel szembeni fizetési kötelezettsége (olyan kötelezettség, amely jogilag kötelez egy magánszemélyt vagy vállalatot egy adósság rendezésére). – A kötelezettség a gazdálkodó múltbeli tevékenységekből eredő olyan jelenbeli kötelme, amelynek rendezése várhatóan pénzkiáramlást eredményez. A kötelezettség a gazdálkodó múltbeli tevékenységekből eredő olyan jelenbeli kötelme, amelynek rendezése várhatóan pénzkiáramlást eredményez. […]

Read More