Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Hungarian

A pénzvilágból általában és az Európai Központi Bank (EKB) monetáris politikájából, valamint a felügyeleti jog és az államadósság-kezelés területéről származó kifejezések magyarázatai, több kérésre kiegészítve néhány alapvető banki és tőzsdei kifejezéssel, amelyek a jegybankpolitika megértéséhez szükségesek, valamint olyan régebbi és újabb kifejezésekkel, amelyek nyelvileg a “pénzre” utalnak, az európai és globális monetáris politikai együttműködés szempontjából fontos egyes testületek és fórumok ismertetése, valamint hivatkozások a Deutsche Bundesbank havi jelentésében, az Európai Központi Bank havi jelentésében és a Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság éves jelentésében található megfelelő szakcikkekre, továbbá – mindvégig – a Német Szövetségi Köztársaságban fennálló viszonyokra és jogviszonyokra. Ábécé sorrendben, a megfelelő angol szakkifejezésekkel, és főként hivatalos kiadványok alapján összeállítva. A böngésző keresési funkciójának használatával számos olyan kifejezés is megtalálható, amelyhez nem tartozik saját kulcsszó.

A régebbi szakirodalomban is eszközök

Gyakran használt, de eltérő tartalmú kifejezés (denotáció: azoknak a dolgoknak az összessége, amelyekre egy kifejezés alkalmazható; a “vagyon” által értett tárgyak). – A magánháztartások, majd a régebbi szakirodalomban háztartásoknak is nevezett javak, – a vállalatok, majd ezekhez kapcsolódóan gyakran vállalati tőkének is nevezett, közgazdasági értelemben vett ipari javak, valamint – az állam tulajdonában lévő javak… read more »

Ingatlanadó

Általában a vagyon tulajdonosaira (ingatlantulajdonosokra) kivetett egyszeri befizetés. – Különösen az, hogy egy csődbe jutott euróövezeti tagállam gazdag polgáraitól szednek be pénzt, mielőtt a többi tagország adófizetőitől kérnének pénzt. Az euróövezet más országaiban élő “kisembereknek” (átlagembereknek) nem szabadna egy másik tagállam rossz gazdálkodásáért fizetniük, miközben a saját vagyonuk a válságban lévő országban érintetlen marad. –… read more »

Értékpapírosítási piac

Mindenféle értékpapírosítási eszköz iránti kereslet és kínálat. Elvileg bármi értékpapírosítható, ami folyamatos kifizetéseket ígér, a hitelkártya-követelésektől kezdve a diákhiteleken át a futballstadionok vagy koncerttermek bevételeiig. – Minden értékpapírosításnál az erkölcsi kockázat problémája a bökkenő. Ennek oka, hogy az értékpapírosítást végző bankot kevésbé ösztönzi az adós ellenőrzésére, mivel az értékpapírosított értékpapírok vevői viselik a nemfizetés kockázatát…. read more »

Veszteségbejelentés

A banknak a szavatoló tőke huszonöt százalékát vagy azt meghaladó veszteség esetén haladéktalanul értesítenie kell a németországi felügyeleti hatóságot; lásd a KWG 24. § (1) bekezdés 5. pontját. Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor,… read more »

Értékpapírosítási kockázatok (az értékpapírosítás kockázatai)

Az értékpapírosítás kockázatai a következők: – a kibocsátó bank nem túl körültekintő az adósok kiválasztásában és ellenőrzésében; – az értékpapírosítás iránti kereslet hirtelen elapadhat, ahogyan azt a másodlagos jelzálogpiaci válság és az azt követő pénzügyi válság során megfigyelték, amikor a portfólióban szereplő referenciaeszközökkel kapcsolatos nemteljesítések váratlan szinkronizálása piaci összeomláshoz vezetett; – ha az értékpapírosítási papírokat… read more »

Adósságok elrejtése

A nagyvállalatok azon gyakorlata, nem csak az USA-ban, hogy a veszteségeket és adósságokat leányvállalatokban rejtik el. A 2002-es Sarbanes-Oxley törvény az USA-ban kriminalizálta ezt a gyakorlatot. A felügyeleti hatóságok éberségének köszönhetően az EU-ban eddig nem derült fény a veszteségek elrejtésére a bankok, sőt még a pénzügyi konglomerátumok esetében sem. – Lásd közzétételek, álcázott, számviteli kozmetika,… read more »

Elérhetőségi prémium (kényelmi hozam)

Az a nyereség, a tárolási költségeket figyelembe véve, amely abból származik, hogy egy árut készenlétben tartanak – azaz ma raktáron tartják -, ahelyett, hogy be kellene szerezni az üzletben való felhasználásra vagy a vevőnek történő értékesítésre (az a többletelőny, amelyet a cégek abból nyernek, hogy a terméket a jövő helyett a jövőben tartják). – Lásd… read more »

Kárfeltevés, egyéni (egyéni kárfeltevés)

Az a követelmény, hogy egy banknál bekövetkező veszteség esetén vagy – az aktív üzleti területen dolgozó valamennyi alkalmazottnak, azaz a pusztán adminisztratív tevékenységet végzőknek, mint például a gondnoki szolgálat, a telefonközpont vagy az üzembiztonság (védőszolgálat), vagy – a hierarchiában egy bizonyos ranglétra felett álló vezetőknek fizetésük egy részéről való lemondással kell hozzájárulniuk a veszteség fedezéséhez…. read more »

Jutalom (fizetés; [teljesítési] díj; jóváírás; gratifikáció; engedmény)

Általában egy pénzösszeg kifizetése szerződéses megállapodás alapján, különösen a munkaszerződések esetében: fizetés, kereset, bér, javadalmazás. – Bizonyos szakmák, például ügyvédek (ügyvédi díj), orvosok (orvosi díj), szerzők (szerzői jogdíj) vagy művészek által nyújtott szolgáltatások díjazása: honorárium, honorárium, jogdíj; a régebbi irodalomban egyenértéknek (aequivalent) is nevezik. A bankok esetében a díjazás fogalmát az intézmények díjazásáról szóló rendelet… read more »

Kompenzációs rendszer

A pénzügyi szektorban az alkalmazottak fizetése. A másodlagos jelzáloghitel-válságot követő pénzügyi válságot követően az a felhívás hangzott el, hogy a javadalmazás a vállalt kockázat és a fenntartható üzleti siker alapján történjen. Ezenkívül az üzleti kudarcokat is figyelembe kell venni. – 2009 áprilisában a Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) részletes iránymutatásokat tett közzé (Principles for Sound Compensation… read more »

Sidebar