A régebbi szakirodalomban is eszközök

Gyakran használt, de eltérő tartalmú kifejezés (denotáció: azoknak a dolgoknak az összessége, amelyekre egy kifejezés alkalmazható; a “vagyon” által értett tárgyak). – A magánháztartások, majd a régebbi szakirodalomban háztartásoknak is nevezett javak, – a vállalatok, majd ezekhez kapcsolódóan gyakran vállalati tőkének is nevezett, közgazdasági értelemben vett ipari javak, valamint – az állam tulajdonában lévő javak […]

Read More

Ingatlanadó

Általában a vagyon tulajdonosaira (ingatlantulajdonosokra) kivetett egyszeri befizetés. – Különösen az, hogy egy csődbe jutott euróövezeti tagállam gazdag polgáraitól szednek be pénzt, mielőtt a többi tagország adófizetőitől kérnének pénzt. Az euróövezet más országaiban élő “kisembereknek” (átlagembereknek) nem szabadna egy másik tagállam rossz gazdálkodásáért fizetniük, miközben a saját vagyonuk a válságban lévő országban érintetlen marad. – […]

Read More

Értékpapírosítási kockázatok (az értékpapírosítás kockázatai)

Az értékpapírosítás kockázatai a következők: – a kibocsátó bank nem túl körültekintő az adósok kiválasztásában és ellenőrzésében; – az értékpapírosítás iránti kereslet hirtelen elapadhat, ahogyan azt a másodlagos jelzálogpiaci válság és az azt követő pénzügyi válság során megfigyelték, amikor a portfólióban szereplő referenciaeszközökkel kapcsolatos nemteljesítések váratlan szinkronizálása piaci összeomláshoz vezetett; – ha az értékpapírosítási papírokat […]

Read More

Adósságok elrejtése

A nagyvállalatok azon gyakorlata, nem csak az USA-ban, hogy a veszteségeket és adósságokat leányvállalatokban rejtik el. A 2002-es Sarbanes-Oxley törvény az USA-ban kriminalizálta ezt a gyakorlatot. A felügyeleti hatóságok éberségének köszönhetően az EU-ban eddig nem derült fény a veszteségek elrejtésére a bankok, sőt még a pénzügyi konglomerátumok esetében sem. – Lásd közzétételek, álcázott, számviteli kozmetika, […]

Read More

Elérhetőségi prémium (kényelmi hozam)

Az a nyereség, a tárolási költségeket figyelembe véve, amely abból származik, hogy egy árut készenlétben tartanak – azaz ma raktáron tartják -, ahelyett, hogy be kellene szerezni az üzletben való felhasználásra vagy a vevőnek történő értékesítésre (az a többletelőny, amelyet a cégek abból nyernek, hogy a terméket a jövő helyett a jövőben tartják). – Lásd […]

Read More

Kárfeltevés, egyéni (egyéni kárfeltevés)

Az a követelmény, hogy egy banknál bekövetkező veszteség esetén vagy – az aktív üzleti területen dolgozó valamennyi alkalmazottnak, azaz a pusztán adminisztratív tevékenységet végzőknek, mint például a gondnoki szolgálat, a telefonközpont vagy az üzembiztonság (védőszolgálat), vagy – a hierarchiában egy bizonyos ranglétra felett álló vezetőknek fizetésük egy részéről való lemondással kell hozzájárulniuk a veszteség fedezéséhez. […]

Read More

Jutalom (fizetés; [teljesítési] díj; jóváírás; gratifikáció; engedmény)

Általában egy pénzösszeg kifizetése szerződéses megállapodás alapján, különösen a munkaszerződések esetében: fizetés, kereset, bér, javadalmazás. – Bizonyos szakmák, például ügyvédek (ügyvédi díj), orvosok (orvosi díj), szerzők (szerzői jogdíj) vagy művészek által nyújtott szolgáltatások díjazása: honorárium, honorárium, jogdíj; a régebbi irodalomban egyenértéknek (aequivalent) is nevezik. A bankok esetében a díjazás fogalmát az intézmények díjazásáról szóló rendelet […]

Read More

Kompenzációs rendszer

A pénzügyi szektorban az alkalmazottak fizetése. A másodlagos jelzáloghitel-válságot követő pénzügyi válságot követően az a felhívás hangzott el, hogy a javadalmazás a vállalt kockázat és a fenntartható üzleti siker alapján történjen. Ezenkívül az üzleti kudarcokat is figyelembe kell venni. – 2009 áprilisában a Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) részletes iránymutatásokat tett közzé (Principles for Sound Compensation […]

Read More

Verinteressieren, igeként vagy igei főnévként [= gerundium

az ige főnévvé alakított névutós alakja] értve (teljesítmény, hozam): A régebbi pénzügyi szakirodalomban gyakran használt kifejezés, amely azt jelenti, hogy hozamot termel, megéri, hoz valamit, kamatozik, nyereséget termel, hozamot biztosít. A szót azonban már a korabeli időkben is megdorgálták, mint csúnya kifejezést. Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak […]

Read More

Eladói piac

Olyan piac, ahol a kereslet meghaladja a kínálatot. Az emelkedő árak az első ártörvény (a kereslet és a kínálat határozza meg az árat) következményei. – Lásd piac, túladott. Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, […]

Read More