Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Czech

Vysvětlení pojmů ze světa financí obecně a z měnové politiky Evropské centrální banky (ECB) zvláště, jakož i z oblasti práva dohledu a správy veřejného dluhu, doplněné na několik žádostí o některé základní bankovní a burzovní pojmy nezbytné pro pochopení politiky centrální banky, jakož i starší a novější výrazy, které jazykově odkazují na “peníze”, popis některých orgánů a fór důležitých pro spolupráci v oblasti evropské a světové měnové politiky, jakož i odkazy na příslušné odborné články v Měsíční zprávě Deutsche Bundesbank, Měsíční zprávě Evropské centrální banky a Výroční zprávě Spolkového úřadu pro finanční dohled a – v celém textu – na okolnosti a právní vztahy ve Spolkové republice Německo. Abecedně řazené, s příslušnými anglickými odbornými termíny a sestavené převážně na základě oficiálních publikací. Pomocí funkce vyhledávání v prohlížeči lze najít i mnoho výrazů, které nemají vlastní klíčové slovo.

Blue-sky zákony (často používané také v němčině, jinak zákony proti podvodům při vydávání)

Řada zákonů a předpisů platných v USA, které je třeba dodržovat při vydávání cenných papírů jakéhokoli druhu. – Termín je převzat ze skutečnosti, že banky a investiční poradci často slibovali zákazníkům při prodeji cenných papírů měsíc (v USA je to soubor předpisů, které ukládají společnostem, které chtějí vydat cenné papíry, aby nejprve předložily důkazy o… read more »

Bollingerova pásma (Bollingerova pásma)

Metoda výpočtu pro rozpoznání změn trendu na finančním trhu. Vypočtená pásma obepínají cenový trend podkladového aktiva, jako je akcie, index nebo opce, se střídavou vzdáleností. – Nad a pod klouzavým průměrem – v každém případě je nakreslena čára, – jejíž vzdálenost od čáry průměru v základním nastavení – je dvojnásobek směrodatné odchylky sledovaného období. Vzdálenost… read more »

Bonus Plurál ve finančním tisku obvykle bonusy, také prémie (bonus; mimořádná dividenda)

Obecně řečeno příspěvek, prémie, zvláštní platba poskytovaná jako zásluha smluvní stranou, zejména – firmou, v tomto případě sleva nebo peníze na reklamu, – pojišťovnou, v tomto případě doklad o pravidelné návštěvě zubaře, nebo – státem, v tomto případě dotace firmám, které nabízejí vyučení mladým lidem se špatným prospěchem, v žargonu známá jako “prémie pro panenky”…. read more »

Výměnné boxy

Pracovní místa na burze, která jsou chráněna proti chybám a kde mohou členové přijímat objednávky, vybavená moderní IT technikou, kterou mohou členové burzy využívat ke spojení s oddělením burzy vlastní instituce nebo přímo se zákazníky. S rozšířením relativně bezpečných a těžko napadnutelných výkonných přenosných informačních zařízení všeho druhu přibližně od roku 2010 a s nástupem… read more »

Krach na burze

Rychlý, často náhlý pokles cen všech akcií – vzácněji i ve vztahu k ostatním aktivům – ve velmi krátké době, v extrémních případech během jediného dne. Například 24. října 1929 klesly ceny na newyorské burze o třináct procent. Dne 19. října 1987 se ceny akcií propadly o dvaadvacet procent, což s sebou strhlo i trhy… read more »

Krvavá lázeň (masakr)

Řečeno jazykem finančních novinářů, propuštění zaměstnanců ve všech oblastech fúze bank, včetně členů představenstva. Mnozí považují vyhýbání se této situaci za pravděpodobně nejdůležitější důvod, proč jsou fúze a akvizice odkládány nebo se jim zcela vyhýbají, a to i tam, kde by to bylo vhodné – například v případě zemských bank v Německu. – Viz Abgesang,… read more »

Bon (bon, voucher)

Obecně poukaz v jakékoli hodnotě. – Viz značka. Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely! Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Bonusový uzávěr

Obecný termín pro všechna opatření, jejichž cílem je omezit vyplácení bonusů v bankách, které jsou vnímány jako neoprávněné. Rozhodnutí Evropské unie z jara 2013, podle něhož odměny nesmí překročit dvojnásobek základního platu, vyvolalo nevěřícné kroucení hlavou (divím se, že jsem se neuklepal). Pokud totiž instituce kvůli novým předpisům sníží odměny a zvýší fixní platy, nic… read more »

Monitorovací orgán burzy

V Německu je to orgán nejvyššího státního orgánu, zemské vlády, který schvaluje zřízení burzy, nařizuje její případné zrušení a dohlíží na provoz burzy. Dohled se vztahuje na dodržování burzovních předpisů i na řádný průběh obchodování na burze; viz § 1 a § 2 BörsG (výčet pravomocí). – Viz odstrašení, dohled, uzel, sankční výbor, hadí obchodování,… read more »

Likvidita na burze

Možnost kdykoli najít obchodního partnera na burze za výhodnou cenu. To zahrnuje možnost obchodovat velké částky, aniž by to mělo vliv na cenu proti sobě (dopad na trh: nepříznivý pohyb ceny v důsledku velkých, rychle provedených příkazů). Likvidní sekundární trhy umožňují investorům zbavit se cenných papírů s nízkými náklady v případě nepředvídané potřeby finančních prostředků…. read more »

Sidebar