Aliance nevidomých a neslyšících

Na finančním trhu spojení dvou institucí, které nemají dobrou pověst nebo jsou v problémech. Zejména také v souvislosti s plánovanými aliancemi mezi německými zemskými bankami, jako jsou WestLB a BayernLB. – Viz Blutbad, Marktbereinigung, bankliche, Mitversicherungs-Effekt, Westdeutsche Landesbank. Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé […]

Read More

Vpravo od hlavy

Příděl, který vydávala raná severoamerická vláda na určitou oblast státní půdy jako odměnu za zvláštní služby, zejména pro armádu. Postoupení by bylo možné – alespoň dočasně – prodat, a tím přeměnit na hotovost. Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely! Univerzitní profesor Dr. Gerhard […]

Read More

Úvěrové hodnocení

Posouzení platební schopnosti obchodního partnera na základě určitých charakteristik. – Viz bonita, pověst, rating, skórování. Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely! Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Read More

Poplatek z lodí a daň z lodí (daň z motorových lodí)

Daň vybíraná na některých místech zhruba v době po roce 1920 za držení vodních plavidel se spalovacím motorem, která nebyla používána k placené přepravě osob nebo zboží. Účelem poplatku bylo omezit obtěžování vnitrozemských vod – jako je hluk, nárazy vln, omývání vlnami, výfukové plyny, poškozování nábřežních konstrukcí a přírody obecně – způsobené takzvanými rekreačními kapitány. […]

Read More

Směnné funkce (funkce směny, účely směny)

Úkolem burzy cenných papírů je – spojit nabídku a poptávku = tržní funkce, – vytvořit prostředí, ve kterém může probíhat řádná emise cenných papírů = mobilizační funkce, – zajistit, aby cenné papíry mohly být kdykoli prodány a převedeny = substituční funkce a – stanovit aktuální tržní cenu jednotlivých cenných papírů = oceňovací funkce. Totéž platí […]

Read More

Burzovní rada

V Německu orgán místní burzy cenných papírů, který má maximálně dvacet čtyři členů a jehož úkolem je zajišťovat hladký průběh obchodů a dohlížet na hospodaření burzy; srov. § 9 BörsG. Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely! Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. […]

Read More

Slepá důvěra (uváděná také v němčině)

Svěřenecký fond. Spravuje záležitosti určité osoby zcela nezávisle, tj. bez účasti beneficienta (beneficient nemá přístup k žádným informacím o nabytém majetku a svěřenský fond je spravován podle vlastního uvážení třetí stranou). Osoby, které usilují o politickou funkci nebo byly do ní zvoleny, často vkládají svůj majetek do slepého fondu. Tímto způsobem by se mělo jasně […]

Read More

Množství peněz, které má banka vždy k dispozici pro běžné vklady a výběry

Množství peněz, které má banka vždy k dispozici pro běžné vklady a výběry klientů. – Minimální hotovost spekulanta. – Viz pravidlo banky, zlato, vklady, transformace splatnosti, řízení likvidity, rezerva, termínované vklady. Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely! Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., […]

Read More

Posouzení kreditu i ve starších dokumentech Úvěrový rating (posouzení úvěruschopnosti, hodnocení úvěruschopnosti, kontrola úvěruschopnosti)

Není-li definováno jinak, posouzení úvěruschopnosti, výpůjční schopnosti klienta bankou. Jedná se o přirozenou odpovědnost institucí, kterou musí plnit ve vzájemné konkurenci. Navrhované převedení posuzování úvěrů na orgán jakéhokoli druhu zvyšuje nebezpečí nesprávného přidělování peněz, a tím i omezených zdrojů; ty se již nedostanou k nejlepšímu hospodáři (k nejvýhodnějšímu rozdělení omezených zdrojů). – Viz úvěr, pověst, […]

Read More

Bootstrapping (používá se také v němčině; zřídkakdy financování z vlastních zdrojů)

V případě začínajícího podniku hledání finančních zdrojů mimo banky, které neposkytují úvěr z důvodu příliš vysokého rizika (aktivity pro financování začínajícího podniku podporovateli, protože investiční kapitál by nebylo možné získat běžnými bankovními úvěry z důvodu vysokého rizika). – Někdy se také používá pro samofinancování (proces financování podniku pomocí vnitřně vytvořeného peněžního toku) obecně. – Viz […]

Read More