Květy (těsto)

V kontextu peněz padělané nebo pozměněné bankovky (žargonové označení pro padělané peníze, zejména v podsvětí a zločinecké společnosti). – Viz omezení hodnoty bankovek, billonnage, padělané peníze, padělky, peníze, poškozené, peníze, zlo, superbankovky. Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely! Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, […]

Read More

Cukrovinky a sultánky (sladidlo)

Ve finančním jazyce je to vlastnost přidaná k nabídce cenných papírů, která ji činí atraktivnější pro potenciální kupce. Dluhopis může být například “přikrášlen” tím, že se počátečnímu kupujícímu nabídne sleva nebo se umožní konverze na akcii, pokud jsou splněny určité podmínky. – Viz záruční dluhopis, podhodnocení. Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez […]

Read More

Bonusový systém (systém odměňování)

Odměňování závislé na výkonu je běžné u zaměstnanců ve finančním sektoru. – V průběhu hypoteční krize a následné finanční krize se tato forma příjmu stala terčem ostré kritiky, protože vytváří pobídky k přijímání vysoce rizikových závazků v zájmu krátkodobého úspěchu, což je také v rozporu se zásadou udržitelnosti finančních investic. – Stát zasáhl do systému […]

Read More

Místa na trhu

Cenné papíry, které nesledují obecný trend na burze nebo dokonce vykazují opačný pohyb ceny. – Viz Bollingerova pásma. Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely! Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Read More

Makléř

V nejširším slova smyslu označení pro zprostředkovatele, který přijímá a vyrovnává pokyny k nákupu a prodeji na burze: který provádí pokyny k nákupu nebo prodeji pro klienty na burze (každá osoba, která v jámě, kruhu, na stanovišti nebo na jiném místě určeném smluvním trhem k setkávání osob podobného zaměření nebo v jeho okolí nakupuje nebo […]

Read More

Bublina, spekulativní (spekulativní bublina)

Trvalý, vytrvalý a výrazný růst cen, vzestup cen na burzách, stimulovaný odpovídajícími očekáváními, zejména na – akciových trzích (akciová bublina; zde opět zejména u akcií mladých společností) – nemovitostech nebo – komoditách (drahé kovy, tulipány) nebo – v souvislosti s některými futures kontrakty, např. futures na ropu a zemní plyn). Výsledkem je, že tržní cena […]

Read More

Krvavé peníze (pokuta za vykoupení; převod platby na krevní soud; krevní peníze)

V dřívějších dobách – a v některých arabských státech částečně dodnes – platba, která se má vyplácet jednorázově nebo pravidelně, zejména – v případě nedbalostního ublížení na zdraví poškozenému nebo – v případě zabití – například: zřítí se zeď a rozdrtí člověka – pozůstalým příbuzným, nazývaná také peníze na odškodnění, peníze na zhodnocení a peníze […]

Read More

Boneyard

Hovorově se tak říká Federální rezervní bance v New Yorku. Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely! Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Read More

Bonusový certifikát

Forma investování, která se objevila po roce 2002, při níž lze obvykle získat cenový zisk akcie nebo akciového indexu – obecně: podkladového aktiva – až do určité výše, ale lehčí a střední ztráty jsou kompenzovány. Aby mohl investor financovat tuto rezervu, vzdává se výplaty dividend z podkladového aktiva. V detailu jsou tyto certifikáty strukturovány velmi […]

Read More

Oprávněná osoba pro vypořádání

Obecně osoby, které jsou oprávněny uzavírat obchody na burze v souladu s jejími pravidly pro přijetí. Každý, kdo chce na burze koupit nebo prodat komoditu (devizu, cenné papíry, zboží), musí proto využít služeb osoby oprávněné k uzavření transakce. – V Německu se také nazývá společnost Lead Broker. – Viz hromádka karet, zprostředkovatel vedení. Pozor: Finanční […]

Read More