Banka, která vede syndikát pro společný závazek a především sdružuje finanční partnery – tj. investory: hlavní manažer. U emisí je zpravidla pouze jeden bookrunner. Někdy však může být výhodné rozdělit úkoly mezi dvě instituce; zejména pokud chcete přilákat domácí a zahraniční předplatitele. V tomto případě si bookrunneři pravidelně vyměňují stav upisování; také v tomto případě se stanovení emisního kurzu a přidělení cenných papírů provádí vždy po společné dohodě. – Aranžér, emise, bookbuilding, IPO, koupený obchod, hrubé rozpětí, klubový obchod, obchod, upisování, upisovací dům, výnos z upisování, prvotní kupující, upisovací syndikát, investiční bankovnictví, dohoda mezi věřiteli, klientský efekt, hlavní manažer, multisourcing, reciprocita, roadshow, upisovatel, emise cenných papírů.

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *