Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

August 2022 - Dr. Gerhard Merk

Formidler er bundet af en kontrakt

I tilsynsmyndighedernes sprogbrug en fysisk eller juridisk person, der under ubegrænset og ubetinget ansvar leverer værdipapirydelser samt accessoriske tjenesteydelser til kunder eller potentielle kunder til en enkelt finansiel tjenesteyder, for hvilken den handler for hver enkelt af disse. accepterer og videregiver instruktioner eller ordrer fra kunden i forbindelse med investeringstjenester eller finansielle instrumenter, – placerer… read more »

Risiko for sammenblanding

En portefølje eller pulje indeholder værdipapirer, som tredjeparter har rettigheder til (risikoen for, at klare rettigheder bliver blandet sammen med aktiver, der retligt ejes af en tredjepart). – Dette blev tydeligt i mange tilfælde i løbet af den finansielle krise, der fulgte efter subprime-krisen. Da finansielt nødlidende specialforetagender og fonde ønskede at sælge værdipapirer fra… read more »

I den ældre litteratur også aktiver

Et ofte anvendt begreb, men med et andet indhold (denotation: alle de ting, som et begreb kan anvendes på; de genstande, der menes med “aktiver”). – Alle goder, der ejes af – private husholdninger, og i den ældre litteratur også kaldet husholdninger, – virksomheder, og i relation til disse også ofte kaldet selskabskapital og i… read more »

Ejendomsafgift

Generelt en engangsbetaling, der pålægges ejere af formue (ejendomsejere). – Især opkrævningen fra velhavende borgere i en nødlidende medlemsstat i euroområdet, før skatteyderne i de andre medlemsstater bliver bedt om at betale. Den “lille mand” (den almindelige mand) i andre lande i euroområdet bør ikke skulle betale for et andet medlemslands dårlig forvaltning, mens deres… read more »

Social overheadkapital

Permanente faciliteter i en økonomi, der leverer grundlæggende tjenester uden primært at blive brugt til kommercielle formål. Det drejer sig især om transportveje (jernbaner, veje, kanaler, kanaliserede floder), vandanlæg (reservoirer, diger), børnehaver, skoler, kirker, plejehjem, hospicer i form af sidste opholdssted eller hospitaler. – Se infrastrukturkapital, fysiske aktiver, social kapital, aktiver, offentlige aktiver. Bemærk: Den… read more »

Feriepenge (feriepenge, feriepenge,)

Privatpersoners udgifter i ferieperioden; i snævrere forstand relateret til rejser og penge brugt på indkvartering og måltider. – En overenskomstmæssig eller frivilligt forhandlet særlig betaling fra en arbejdsgiver til de ansatte for at dække deres øgede udgifter i feriesæsonen (ferietid). – Se gratiale, kirkeindvielsespenge, godtgørelse. Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må… read more »

Ukrænkeligt og usælgeligt

I finansiel sprogbrug er det noget, der ikke må sælges, overdrages eller overdrages til andre. – Se Fideïkommiss. Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Usance også sædvane; skik

Generelt er der tale om handelssædvane, handelspraksis, handelsbrug – på et bestemt handelssted eller – i en bestemt handelssektor. – Brugen på det finansielle marked skal altid overholdes, når der ikke findes tilsvarende klare lovbestemmelser, og også når undtagelser – som f.eks. brugen af ounce i Det Forenede Kongerige – er tilladt. – Se pengeoverførselsformidlere,… read more »

Ounce i ældre dokumenter også Once (ounce)

Gammel vægtenhed, som i et vist omfang blev anvendt i Tyskland indtil efter metriseringen i 1870. Dens vægt varierede meget lokalt og lå mellem 27 og 100 gram. – Troy ounce (fine ounce) med 31,1034768 gram anvendes stadig ofte som grundlag for guldprisen i dag, selv om ounce generelt er forbudt som vægtenhed i EU…. read more »

Under vandet

I jargon for en call-option gælder det, at når prisen på det underliggende aktiv på spotmarkedet er under strike-prisen, er optionen med andre ord ude af pengene (en call-option, hvis strike-pris er større end markedsprisen på det underliggende aktiv). – I forbindelse med et lån betyder denne betegnelse, at det ydede lånebeløb er højere end… read more »

Sidebar