Abordarea comună a durerii

În general, un acord contractual prealabil cu privire la proporțiile în care trebuie împărțite între diferitele părți pierderile care decurg din neîndeplinirea obligațiilor în cazul în care se produce o pierdere (o regulă sau o formulă, stabilită într-un acord, și care se referă la modul în care trebuie împărțite între diferitele părți pierderile care decurg […]

Read More

Ipoteza de pierdere, individuală (ipoteza de pierdere individuală)

Obligația ca, în cazul unei pierderi la o bancă, fie – toți angajații din domeniul de activitate activ, adică nu și cei care sunt angajați în activități pur administrative, cum ar fi serviciile de portar, de centrală telefonică sau de pază a instalațiilor (serviciu de protecție), fie – directorii care depășesc un anumit nivel ierarhic […]

Read More

Riscul de comasare

Un portofoliu sau un fond comun conține titluri de valoare asupra cărora terțe părți au drepturi (riscul ca titlurile clare să fie amestecate [= amestecate] cu active deținute legal de o terță parte). – Acest lucru a devenit evident în multe cazuri în cursul crizei financiare care a urmat crizei subprime. Atunci când fondurile și […]

Read More

Intermediarul este obligat prin contract

În limbajul autorităților de supraveghere, o persoană fizică sau juridică care, în temeiul unei răspunderi nelimitate și necondiționate, furnizează unui singur furnizor de servicii financiare, pentru fiecare dintre aceștia, – servicii de valori mobiliare, împreună cu servicii auxiliare, clienților sau clienților potențiali. acceptă și transmite instrucțiuni sau ordine de la client în legătură cu servicii […]

Read More

În literatura de specialitate mai veche, de asemenea, active

Termen utilizat frecvent, dar cu un conținut diferit (denotație: totalitatea lucrurilor cărora li se aplică un termen; obiectele la care se referă “bunuri”). – Toate bunurile aflate în proprietatea – gospodăriilor private, iar apoi, în literatura mai veche, numite și gospodării, – a întreprinderilor, iar apoi, în raport cu acestea, adesea numite și capitaluri corporative […]

Read More

Termen utilizat în industria asigurărilor pentru a se referi la active

În contextul industriei asigurărilor, o investiție pentru a garanta (acoperi) creanțele rezultate din contractele de asigurare. Legile și regulamentele corespunzătoare ale autorităților de supraveghere stipulează cota respectivă. – În contextul pensiilor pentru limită de vârstă, banii acumulați și investiți într-o schemă finanțată. – A se vedea fond, sistem finanțat, fond de pensii, Pensionskasse. – A […]

Read More

Active industriale (active industriale)

Suma de bani a valorilor din întreprinderile nefinanciare determinată în conformitate cu anumite reguli de contabilitate financiară. – A se vedea rata de capital. – A se vedea Raportul lunar al Deutsche Bundesbank din iunie 2006, p. 20 (situația formării de capital și a finanțării întreprinderilor germane începând cu 1991), p. 58 și următoarele (rezerve […]

Read More

Capitalul social general

Instalații permanente într-o economie care furnizează servicii de bază fără a fi utilizate în principal în scopuri comerciale. Printre acestea se numără, în primul rând, căile de transport (linii de cale ferată, drumuri, canale, râuri canalizate), instalații de apă (rezervoare, diguri), grădinițe, școli, biserici, aziluri de bătrâni, ospicii în sensul de ultime reședințe sau spitale. […]

Read More

Impozitul pe proprietate

În general, o plată unică impusă proprietarilor de averi (proprietari de bunuri). – În special, colectarea de la cetățenii bogați ai unui stat membru al zonei euro aflat în dificultate înainte ca contribuabilii din alte state membre să fie chemați să plătească. “Micul om” (omul obișnuit) din alte țări din zona euro nu ar trebui […]

Read More