Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

În literatura de specialitate mai veche, de asemenea, active

Termen utilizat frecvent, dar cu un conținut diferit (denotație: totalitatea lucrurilor cărora li se aplică un termen; obiectele la care se referă “bunuri”). – Toate bunurile aflate în proprietatea – gospodăriilor private, iar apoi, în literatura mai veche, numite și gospodării, – a întreprinderilor, iar apoi, în raport cu acestea, adesea numite și capitaluri corporative și, în sens economic, active industriale, precum și – a statului. Suma acestor trei elemente se numește active reale. – Activele reale plus toate circumstanțele care servesc la dezvoltarea permanentă a forțelor economice într-o economie (= bogăția națională). – Conform IFRS – toate imobilizările corporale și necorporale (active necorporale; imobilizări necorporale), – care sunt deținute de o societate și – care oferă posibilitatea de a genera un flux de intrare de numerar. – Bani investiți în titluri de valoare producătoare de venit, cum ar fi acțiuni, obligațiuni sau bunuri imobiliare. – Banii depozitați la societățile de gestionare a capitalului în schimbul emiterii de certificate de participare și activele procurate cu acestea (proprietate separată: active speciale în conformitate cu secțiunea 6, subsecțiunea 1 KAGG). – Bani investiți în fonduri și active pentru plata pensiilor sau a contractelor de asigurare (active angajate). – În sens financiar, proprietatea unei entități comerciale care poate fi transformată în numerar în scurt timp (= active financiare). – În statisticile BCE, formarea brută de capital fix, minus amortizarea, luând în considerare variațiile stocurilor și ale activelor neproduse (active corporale); a se vedea calculul și valorile determinate la rubrica “Conturi financiare și nefinanciare” din secțiunea “Statisticile zonei euro” din Buletinul lunar al BCE respectiv. – A se vedea tezaur de metale prețioase, fonduri, capital comercial, bunuri de folosință îndelungată, proprietăți funciare, active, investiții, capital, societate de gestionare a capitalului, raport de capital, bun de capital, stoc de capital, fonduri, avere mobiliară, fonduri de pensii, plutocrație, avere privată, registru pentru investitori calificați, valoare netă, avere reală, avere reală, capital social, efect de bogăție, activ, avere. – A se vedea raportul lunar respectiv al Deutsche Bundesbank din luna decembrie a fiecărui an, care conține informații detaliate privind averea, așa cum este definită de societățile germane, defalcată pe sectoare economice și subdivizată în elemente individuale de activ, Raportul lunar al BCE din mai 2006, p. 49 și următoarele (stocul de capital în zona euro și componentele sale, cu numeroase prezentări generale), Raportul anual al BaFin 2005, p. 143 (cerința privind prospectul pentru investițiile în active), Raportul lunar al Deutsche Bundesbank din iunie 2005, p. 17 (prezentare generală a formării de capital începând cu 1991), BCE Raport lunar din octombrie 2006, p. 71 și următoarele (explicații importante privind înregistrarea poziției de capital; prezentări generale), BCE Raport lunar din decembrie 2006, p. 53 și următoarele (calculul avuției nete a gospodăriilor private), Deutsche Bundesbank Raport lunar din ianuarie 2008, p. 33 și următoarele (contul de capital; avuția națională), BCE Raport lunar din mai 2013, p. 53 (evoluția contului de capital începând cu anul 2000).

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar