Fastighetsavgift

I allmänhet en engångsbetalning som åläggs ägare av rikedomar (fastighetsägare). – I synnerhet insamlingen av pengar från rika medborgare i en medlemsstat i euroområdet på obestånd innan skattebetalarna i andra medlemsstater uppmanas att betala. Den “lilla människan” (den vanliga killen) i andra länder i euroområdet ska inte behöva betala för en annan medlemsstats misskötsel, medan […]

Read More

Förlustpotential (förlustchans)

Risken att drabbas av en förlust i en transaktion, särskilt i en exponering på finansmarknaden. – Se investeringsmod, defaveur, vinstpotential, risktagare, förlust, förväntad förlust. Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk […]

Read More

Förlustantagande, individuellt (individuellt förlustantagande)

Kravet att vid en förlust i en bank antingen – alla anställda inom det aktiva affärsområdet, dvs. inte även de som arbetar med rent administrativ verksamhet, t.ex. vaktmästartjänster, telefonväxel eller säkerhet i anläggningen (skyddstjänst), eller – cheferna över en viss rang i hierarkin måste bidra till att täcka förlusten genom att avstå från en del […]

Read More

I den äldre litteraturen även tillgångar

Ofta använd term, men med annat innehåll (denotation: alla de saker som en term är tillämplig på; de objekt som avses med “tillgångar”). – Alla varor som ägs av – privata hushåll, och sedan i den äldre litteraturen även kallade hushåll, – företag, och sedan i förhållande till dessa även ofta kallade företagskapital och i […]

Read More

Traditionell värdepapperisering (traditionell värdepapperisering)

Betalningar från en underliggande uppsättning lån används för att betjäna minst två graderade riskpositioner eller trancher som har olika grader av kreditrisk. Till skillnad från en obligation, som skapar en skuld för emittenten, är betalningarna till investerarna beroende av att de respektive underliggande fordringarna betalas. De tranchade arrangemang som kännetecknar en värdepapperisering skiljer sig från […]

Read More

Marknaden för värdepapperisering

Utbud och efterfrågan på värdepapperiseringsinstrument av alla slag. I princip kan allt som lovar en kontinuerlig ström av betalningar värdepapperiseras, från kreditkortsfordringar till studielån och intäkter från en fotbollsarena eller ett konserthus. – Haken med alla värdepapperiseringar är problemet med moralisk risk. Detta beror på att incitamentet för den värdepapperiserande banken att övervaka gäldenären minskar, […]

Read More

Stödbetalningar (remitteringar)

Ett begrepp som ofta används i statistiken för penningöverföringar (penningöverföringar som huvudsakligen görs av migrerande arbetstagare till deras familjer på distans). Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Read More

Tillgångsskyddade [kommersiella] papper

I allmänhet alla omsättningsbara kommersiella papper som är säkerställda av emittentens tillgångar. – I synnerhet skuldinstrument som backas upp av betalningar från en portfölj där många enskilda fordringar är samlade. I slutet av 2007, redan innan subprime-krisen utvecklades till en finanskris, fanns det värdepapper av denna typ till ett värde av cirka 450 miljarder euro […]

Read More

Ounce i äldre dokument även Once (ounce)

Gammal viktenhet som i viss mån fanns kvar i Tyskland fram till metriseringen 1870. Vikten varierade mycket lokalt och låg mellan 27 och 100 gram. – Troy ounce (fine ounce) med 31,1034768 gram används fortfarande ofta som grund för guldpriset i dag, även om ounce generellt sett är förbjudet som viktenhet i EU. Storbritannien får […]

Read More

Behållningskvot för värdepapper med bakomliggande tillgångar (ägarandel)

Efter subprime-krisen sommaren 2007, som spred sig till en världsomspännande finanskris hösten 2008, krävde tillsynsmyndigheterna att de ursprungliga bankerna skulle inneha en viss procentandel av de värdepapperiseringspapper som utfärdats i sina egna portföljer. Syftet var att förhindra att upphovsmännen slarvigt fördelade och överförde risker från en pool av fordringar. Detta beror på att en sådan […]

Read More