Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Slovenian

Razlage izrazov iz sveta financ na splošno in denarne politike Evropske centralne banke (ECB) posebej, pa tudi s področja nadzornega prava in upravljanja javnega dolga, ki so na več zahtev dopolnjene z nekaterimi osnovnimi bančnimi in borznimi izrazi, potrebnimi za razumevanje politike centralne banke, ter s starejšimi in novejšimi izrazi, ki se jezikovno nanašajo na “denar”, opis nekaterih organov in forumov, ki so pomembni za evropsko in svetovno sodelovanje na področju denarne politike, ter sklicevanja na ustrezne strokovne članke v Mesečnem poročilu Deutsche Bundesbank, Mesečnem poročilu Evropske centralne banke in Letnem poročilu Zveznega organa za finančni nadzor ter – v celotnem besedilu – na okoliščine in pravna razmerja v Zvezni republiki Nemčiji. Abecedno urejeno, z ustreznimi angleškimi tehničnimi izrazi in sestavljeno predvsem na podlagi uradnih publikacij. S funkcijo iskanja v brskalniku lahko najdete tudi številne izraze, ki nimajo lastne ključne besede.

Davek na nepremičnine

Običajno gre za enkratno plačilo, ki ga morajo plačati lastniki premoženja (lastniki nepremičnin). – Predvsem pobiranje sredstev od bogatih državljanov propadajoče države članice evroobmočja, preden se plačilo zahteva od davkoplačevalcev drugih članic. “Mali človek” v drugih državah euroobmočja ne bi smel plačevati za slabo upravljanje druge države članice, medtem ko njegovo premoženje v državi, ki… read more »

Predpostavka izgube, individualna (predpostavka individualne izgube)

Zahteva, da morajo v primeru izgube v banki bodisi – vsi zaposleni na aktivnem poslovnem področju, torej ne tudi tisti, ki so zaposleni zgolj v administrativnih dejavnostih, kot so skrbništvo, telefonska centrala ali varovanje obratov (zaščitna služba), bodisi – vodilni delavci nad določenim rangom v hierarhiji prispevati h kritju izgube z odpovedjo delu plače. To… read more »

V starejših dokumentih tudi Pulveratikum (zemljiškoknjižni denar)

Plačilo za geodeta (imenovanega tudi decempedator, geodet, geodet, geometer in hoplometer), ki je običajno opravljal geodetske meritve skupaj s pomočniki. Geodet je zaprisegel pri pristojnem gospostvu; njegovi stroški so v starih dokumentih zelo visoki. To je mogoče razložiti z dejstvom, da je moral s svojo ekipo pogosto prepotovati dolge razdalje in na kraju raziskave preživeti… read more »

Tveganje komasacije

Portfelj ali sklad vsebuje vrednostne papirje, do katerih imajo pravice tretje osebe (tveganje, da se jasni naslovi pomešajo [= pomešajo] s sredstvi, ki so v zakoniti lasti tretje osebe). – To se je v številnih primerih pokazalo med finančno krizo, ki je sledila krizi hipotekarnih posojil. Ko so namenske družbe in skladi v finančnih težavah… read more »

Posrednik, ki ga zavezuje pogodba

V jeziku nadzornih organov fizična ali pravna oseba, ki pod neomejeno in brezpogojno odgovornostjo zagotavlja enemu ponudniku finančnih storitev, za katerega deluje, storitve vrednostnih papirjev skupaj s pomožnimi storitvami za stranke ali potencialne stranke. sprejema in posreduje navodila ali naročila stranke v zvezi z investicijskimi storitvami ali finančnimi instrumenti, – plasira finančne instrumente in/ali –… read more »

V starejši literaturi tudi sredstva

Pogosto uporabljen izraz, vendar z drugačno vsebino (denotacija: celota stvari, za katere se izraz uporablja; predmeti, ki so mišljeni s “sredstvi”). – Vse dobrine v lasti – zasebnih gospodinjstev, v starejši literaturi tudi gospodinjstev, – podjetij, v povezavi z njimi pa pogosto tudi podjetniškega kapitala in v ekonomskem smislu industrijskih sredstev, pa tudi – države…. read more »

Izraz, ki se v zavarovalništvu uporablja za sredstva

V zavarovalništvu naložba za zavarovanje (kritje) terjatev, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb. Ustrezni zakoni in predpisi nadzornih organov določajo ustrezno kvoto. – V okviru pokojninskega zavarovanja je to denar, ki je zbran in naložen v naložbeni sistem. – Glej sklad, naložbeni sistem, pokojninski sklad, Pensionskasse. – Glej Letno poročilo BaFin za leto 2007, str. 11… read more »

denar za dopust (bonus za dopust, nadomestilo za dopust)

Izdatki posameznikov med počitnicami; v ožjem smislu so povezani s potovanji in denarjem, porabljenim za nastanitev in obroke. – Kolektivna pogodba ali prostovoljno dogovorjeno posebno plačilo delodajalca zaposlenim za kritje povečanih stroškov v času počitnic (dopusta). – Glej denarno nadomestilo, denar za posvetitev cerkve, nadomestilo. Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se… read more »

Priročni donos

Dobiček, ob upoštevanju stroškov skladiščenja, ki ga je mogoče pridobiti s tem, da je blago v pripravljenosti – tj. da ga imamo danes na zalogi – namesto da bi ga morali nabaviti za uporabo v podjetju ali za prodajo stranki (dodatna prednost, ki jo podjetja pridobijo s tem, da imajo izdelek na zalogi in ne… read more »

Načelo Urukagina

“Plačaj v najboljšem denarju!”; odlok sumerskega (Sumer = starodavna država v južni Mezopotamiji v današnjem južnem Iraku; Sumerci naj bi izumili klinopis: sistem pisave v obliki klina) Urukagina okoli leta 2500 pred našim štetjem. Urukagina okoli leta 2500 pr. n. št. trgovcem (zunanjetrgovinskim), da pri nakupu plačujejo v kurantskem kovancu – praktično v zlatnikih –… read more »

Sidebar