Posrednik, ki ga zavezuje pogodba

V jeziku nadzornih organov fizična ali pravna oseba, ki pod neomejeno in brezpogojno odgovornostjo zagotavlja enemu ponudniku finančnih storitev, za katerega deluje, storitve vrednostnih papirjev skupaj s pomožnimi storitvami za stranke ali potencialne stranke. sprejema in posreduje navodila ali naročila stranke v zvezi z investicijskimi storitvami ali finančnimi instrumenti, – plasira finančne instrumente in/ali – […]

Read More

V starejši literaturi tudi sredstva

Pogosto uporabljen izraz, vendar z drugačno vsebino (denotacija: celota stvari, za katere se izraz uporablja; predmeti, ki so mišljeni s “sredstvi”). – Vse dobrine v lasti – zasebnih gospodinjstev, v starejši literaturi tudi gospodinjstev, – podjetij, v povezavi z njimi pa pogosto tudi podjetniškega kapitala in v ekonomskem smislu industrijskih sredstev, pa tudi – države. […]

Read More

Izraz, ki se v zavarovalništvu uporablja za sredstva

V zavarovalništvu naložba za zavarovanje (kritje) terjatev, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb. Ustrezni zakoni in predpisi nadzornih organov določajo ustrezno kvoto. – V okviru pokojninskega zavarovanja je to denar, ki je zbran in naložen v naložbeni sistem. – Glej sklad, naložbeni sistem, pokojninski sklad, Pensionskasse. – Glej Letno poročilo BaFin za leto 2007, str. 11 […]

Read More

Davek na nepremičnine

Običajno gre za enkratno plačilo, ki ga morajo plačati lastniki premoženja (lastniki nepremičnin). – Predvsem pobiranje sredstev od bogatih državljanov propadajoče države članice evroobmočja, preden se plačilo zahteva od davkoplačevalcev drugih članic. “Mali človek” v drugih državah euroobmočja ne bi smel plačevati za slabo upravljanje druge države članice, medtem ko njegovo premoženje v državi, ki […]

Read More

Predpostavka izgube, individualna (predpostavka individualne izgube)

Zahteva, da morajo v primeru izgube v banki bodisi – vsi zaposleni na aktivnem poslovnem področju, torej ne tudi tisti, ki so zaposleni zgolj v administrativnih dejavnostih, kot so skrbništvo, telefonska centrala ali varovanje obratov (zaščitna služba), bodisi – vodilni delavci nad določenim rangom v hierarhiji prispevati h kritju izgube z odpovedjo delu plače. To […]

Read More

V starejših dokumentih tudi Pulveratikum (zemljiškoknjižni denar)

Plačilo za geodeta (imenovanega tudi decempedator, geodet, geodet, geometer in hoplometer), ki je običajno opravljal geodetske meritve skupaj s pomočniki. Geodet je zaprisegel pri pristojnem gospostvu; njegovi stroški so v starih dokumentih zelo visoki. To je mogoče razložiti z dejstvom, da je moral s svojo ekipo pogosto prepotovati dolge razdalje in na kraju raziskave preživeti […]

Read More

Tveganje komasacije

Portfelj ali sklad vsebuje vrednostne papirje, do katerih imajo pravice tretje osebe (tveganje, da se jasni naslovi pomešajo [= pomešajo] s sredstvi, ki so v zakoniti lasti tretje osebe). – To se je v številnih primerih pokazalo med finančno krizo, ki je sledila krizi hipotekarnih posojil. Ko so namenske družbe in skladi v finančnih težavah […]

Read More

Unča v starejših dokumentih tudi enkrat (unča)

Stara enota za težo, ki se je v Nemčiji do neke mere obdržala vse do metrifikacije leta 1870. Njegova teža se je lokalno zelo razlikovala in je znašala od približno 27 do 100 gramov. – Trojska unča (fine unce) z 31,1034768 grama se še vedno pogosto uporablja kot osnova za ceno zlata, čeprav je unča […]

Read More

Tveganja listinjenja (tveganja listinjenja)

Tveganja pri listinjenju so naslednja: – banka originatorka ni preveč previdna pri izbiri in spremljanju dolžnikov; – povpraševanje po listinjenju lahko nenadoma usahne, kot se je pokazalo v krizi hipotekarnih posojil in finančni krizi, ki ji je sledila, ko je nepričakovana sinhronizacija neplačila referenčnih sredstev v portfelju povzročila zlom trga; – če se listinjeni vrednostni […]

Read More

Upside risk (uporablja se tudi v nemščini, redkeje upside risk in tveganje zaradi izboljšanja razmer)

Na splošno možnost, da dejanska donosnost naložbe preseže pričakovanja (možnost, da se vrednost posla poveča nad predvideno raven). Vsako sodelovanje na finančnem trgu je povezano z možnostjo negativnega in pozitivnega tveganja. – Za posojilojemalca tveganje, da bo tržna obrestna mera med trajanjem pogodbe padla pod (višjo) obrestno mero, dogovorjeno z banko. – Glej tveganje zmanjšanja […]

Read More