Plačilo za geodeta (imenovanega tudi decempedator, geodet, geodet, geometer in hoplometer), ki je običajno opravljal geodetske meritve skupaj s pomočniki. Geodet je zaprisegel pri pristojnem gospostvu; njegovi stroški so v starih dokumentih zelo visoki. To je mogoče razložiti z dejstvom, da je moral s svojo ekipo pogosto prepotovati dolge razdalje in na kraju raziskave preživeti več dni ali celo tednov. – To je bila dajatev, ki so jo v preteklosti uvedli organi za financiranje visokih stroškov, povezanih z geodetsko odmero; pogosto jo je spremljala ocena vrednosti zadevnih nepremičnin, ki se je uporabljala za davčne namene. V nemških ozemeljskih deželah so stroški za geodezijo in kartiranje običajno bremenili posamezne občine, te pa so denar zbrali od lokalnih prebivalcev s (posebnimi) davki. – Glej Lachsteingeld, Massgeld.

Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *