Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Pričakovana izguba

V skladu z MSRP 9 je treba verjetnost nastanka vseh vrst tveganj pripoznati za celotno obdobje. Nova uredba ne velja le za banke, temveč tudi za oslabitve vseh finančnih instrumentov, ki se obračunavajo po nabavni vrednosti, ne glede na panogo. To sili k takojšnjemu oblikovanju rezervacij za tveganje, saj je v ospredju tudi pričakovani denarni tok (ECF). Podobno tudi prihodkov od obresti (terjatev za obresti) katere koli vrste ni več treba pripoznati v pogodbeno dogovorjenem znesku, temveč na podlagi pričakovanih plačil. – Glej informativne liste za finančne instrumente, izgube, nastale.

Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar