Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Predpostavka izgube, individualna (predpostavka individualne izgube)

Zahteva, da morajo v primeru izgube v banki bodisi – vsi zaposleni na aktivnem poslovnem področju, torej ne tudi tisti, ki so zaposleni zgolj v administrativnih dejavnostih, kot so skrbništvo, telefonska centrala ali varovanje obratov (zaščitna služba), bodisi – vodilni delavci nad določenim rangom v hierarhiji prispevati h kritju izgube z odpovedjo delu plače. To naj bi bila močna spodbuda za skrbnejše ravnanje s tveganji. – Zaenkrat je ta zahteva še zelo oddaljena. Na primer, Union Bank of Switzerland (UBS: največja svetovna banka v Švici) je med krizo hipotekarnih posojil utrpela izgube v višini približno 60 milijard švicarskih frankov. Kljub temu so bili vodstvenim delavcem izplačani rekordni zneski nagrad. Podobno je bilo leta 2010 v družbi Hypo Real Estate v Nemčiji. Vendar pa je bilo tudi tam pojasnjeno, da bi brez izplačila premij pomembni zaposleni zapustili institucijo in tako bi se banka znašla v še večjih težavah. – Glej zakon o reševanju bank, bonus, stisk roke, zlati, opcije za zaposlene, bonus, reševalni ukrep, denar za spanje, načelo prevelik, da bi ga rešili, plačilo, sredstva, neopredmetena sredstva, davek na sredstva, trgovina z limonami.

Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar