Zahteva, da morajo v primeru izgube v banki bodisi – vsi zaposleni na aktivnem poslovnem področju, torej ne tudi tisti, ki so zaposleni zgolj v administrativnih dejavnostih, kot so skrbništvo, telefonska centrala ali varovanje obratov (zaščitna služba), bodisi – vodilni delavci nad določenim rangom v hierarhiji prispevati h kritju izgube z odpovedjo delu plače. To naj bi bila močna spodbuda za skrbnejše ravnanje s tveganji. – Zaenkrat je ta zahteva še zelo oddaljena. Na primer, Union Bank of Switzerland (UBS: največja svetovna banka v Švici) je med krizo hipotekarnih posojil utrpela izgube v višini približno 60 milijard švicarskih frankov. Kljub temu so bili vodstvenim delavcem izplačani rekordni zneski nagrad. Podobno je bilo leta 2010 v družbi Hypo Real Estate v Nemčiji. Vendar pa je bilo tudi tam pojasnjeno, da bi brez izplačila premij pomembni zaposleni zapustili institucijo in tako bi se banka znašla v še večjih težavah. – Glej zakon o reševanju bank, bonus, stisk roke, zlati, opcije za zaposlene, bonus, reševalni ukrep, denar za spanje, načelo prevelik, da bi ga rešili, plačilo, sredstva, neopredmetena sredstva, davek na sredstva, trgovina z limonami.

Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *