Verlies absorptie en verlies absorptie

Term die voornamelijk wordt gebruikt in verband met bepaalde verhandelbare financiële instrumenten. Banken bundelen een groot aantal uitgegeven leningen in een portefeuille. Dit wordt vervolgens opgesplitst in afzonderlijke tranches; gewoonlijk in drie, niet noodzakelijk gelijke delen. – De laagste, relatief hoogrentende tranche (first-loss stuk, ook wel equity-tranche genoemd) moet het verlies als gevolg van het […]

Read More

Schuld verbergen

De praktijk van zelfs grote bedrijven, niet alleen in de VS, om verliezen en schulden te verbergen in dochterondernemingen. De Sarbanes-Oxley Act van 2002 heeft deze praktijk in de VS strafbaar gesteld. Dankzij de waakzaamheid van de toezichthoudende autoriteiten zijn in de EU tot dusver geen gevallen aan het licht gekomen van het verbergen van […]

Read More

Gedeelde pijn aanpak

In het algemeen, een voorafgaande contractuele overeenkomst over de verhoudingen waarin de uit de wanprestatie voortvloeiende verliezen over de verschillende partijen moeten worden verdeeld ingeval schade wordt geleden (een regel of formule, vastgelegd in een overeenkomst, die verwijst naar de wijze waarop de uit de wanprestatie voortvloeiende verliezen over de verschillende partijen moeten worden verdeeld). […]

Read More

Risico van vermenging

Een portefeuille of pool bevat effecten waarop derden rechten hebben (het risico dat duidelijke titels verwisseld [= vermengd] raken met activa die juridisch eigendom zijn van een derde). – Dit werd in veel gevallen duidelijk in de loop van de financiële crisis die volgde op de subprime-crisis. Toen in financiële moeilijkheden verkerende special purpose vehicles […]

Read More

In de oudere literatuur, ook activa

Vaak gebruikte term, maar met een andere inhoud (denotatie: het geheel van dingen waarop een term van toepassing is; de voorwerpen bedoeld met “activa”). – Alle goederen die eigendom zijn van – particuliere huishoudens, en dan in de oudere literatuur ook wel huishoudens genoemd, – bedrijven, en dan in relatie daarmee ook vaak bedrijfskapitaal genoemd […]

Read More

Immateriële activa

De term die wordt gebruikt om de niet-financiële activa van een onderneming aan te duiden. Daartoe behoren de eigen goodwill van de onderneming, octrooien, industriële eigendomsrechten, concessies – in het geval van instellingen ook de toestemming van de toezichthoudende autoriteit -, licenties, handelsmerken, merken, klantenrelaties, kennis van werknemers, onderzoeksstatus, enz. – Door de structurele verandering […]

Read More

Sociaal overhead kapitaal

Permanente voorzieningen in een economie die basisdiensten verlenen zonder hoofdzakelijk voor commerciële doeleinden te worden gebruikt. Daartoe behoren met name verkeerswegen (spoorlijnen, wegen, kanalen, gekanaliseerde rivieren), watervoorzieningen (stuwmeren, dijken), kleuterscholen, scholen, kerken, bejaardentehuizen, hospices in de zin van laatste woonplaatsen of ziekenhuizen. – Zie infrastructuurkapitaal, fysieke activa, sociaal kapitaal, activa, publiek. Opgelet: De financiële encyclopedie […]

Read More

Onroerend goed heffing

Over het algemeen een eenmalige betaling aan bezitters van vermogen (eigenaren van onroerend goed). – Met name de inning bij rijke burgers van een in gebreke blijvende lidstaat van de eurozone voordat belastingbetalers van andere leden worden gevraagd te betalen. De “kleine man” (gewone man) in andere landen van de eurozone mag niet opdraaien voor […]

Read More

Uptick en plus tick (zo ook in het Duits; meer zelden uptick en uptick)

In beurstermen: een aan- of verkoop die werd verricht tegen een gunstigere prijs dan een onmiddellijk voorafgaande transactie in hetzelfde effect (een beurstransactie waarbij een aan- of verkoop van een effect plaatsvindt tegen een prijs die hoger is dan de vorige transactie). Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen […]

Read More

Remuneration (betaling; [prestatie] honorarium; creditering; gratificatie; kwijtschelding)

In het algemeen, de betaling van een som geld op basis van een contractuele overeenkomst, vooral in het geval van arbeidsovereenkomsten: salaris, verdiensten, loon, bezoldiging. – De vergoeding voor diensten van bepaalde beroepsgroepen, zoals honoraria van advocaten, artsen, auteurs (auteursrechten) of kunstenaars: honorarium, honorarium, royalty; in de oudere literatuur ook wel equivalent (aequivalent) genoemd. Voor […]

Read More