Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Onroerend goed heffing

Over het algemeen een eenmalige betaling aan bezitters van vermogen (eigenaren van onroerend goed). – Met name de inning bij rijke burgers van een in gebreke blijvende lidstaat van de eurozone voordat belastingbetalers van andere leden worden gevraagd te betalen. De “kleine man” (gewone man) in andere landen van de eurozone mag niet opdraaien voor het wanbeleid van een andere lidstaat, terwijl hun eigen activa in het crisisland onaangeroerd blijven. – Het bezwaar tegen deze heffing was dat vrijwel niemand geld in de probleemlanden van de eurozone zou investeren als zij met gedeeltelijke onteigening werden bedreigd in geval van onevenwichtigheden in de overheidsfinanciën. – Zie obligatie, probleem van de slechte bank, fundamenteel, bail-in, redding van banken, Giipsstaten, G-Sifi, oorlogsobligatie, verplichte converteerbare obligatie, deelneming van de particuliere sector, risicodeling, Stopfganz-strategie, zuidelijk front, inwisselbare obligatie, verliesabsorptie, persoonlijk, gedwongen onteigening. – Cf. Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van januari 2014, blz. 52 e.v. (eenmalige vermogensheffing is gerechtvaardigd; problemen).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar