Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Aasgeld (koszty paszy; płatność za wyemancypowanie się z paszy)

W starożytnych dokumentach wydatek na zakup paszy dla zwierząt. Padlina (bez liczby mnogiej) to słowo używane dawniej w odniesieniu do paszy dla bydła. – Dawniej jednorazowa lub bieżąca zapłata za zwolnienie z obowiązku soccage (corvée) w celu dostarczenia paszy dla bydła, przede wszystkim owsa, prosa (millet; dawniej nazywany [the] brein jako obłuskany owoc) i siana (hay: grass that has been cut and dried to be used as food for animals) do lordostwa w określonych terminach płatności w naturze: in commodities). – Zob. pieniądz wyzwolenia, odkupienia, pieniądz wolnego zakupu, znoju, psi pieniądz.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar