Mainų funkcijos (mainų funkcijos, mainų tikslai)

Vertybinių popierių biržos uždavinys – suderinti pasiūlą ir paklausą = rinkos funkcija, – sukurti aplinką, kurioje galėtų vykti tvarkinga vertybinių popierių emisija = mobilizacijos funkcija, – užtikrinti, kad vertybinius popierius būtų galima parduoti ir perleisti bet kuriuo metu = pakeitimo funkcija ir – nustatyti dabartinę atskiro vertybinio popieriaus rinkos kainą = vertinimo funkcija. Tas pats […]

Read More

Vertybinių popierių biržos taryba

Vokietijoje – vietos vertybinių popierių biržos organas, turintis ne daugiau kaip dvidešimt keturis narius, kurio užduotis – užtikrinti sklandų sandorių vykdymą ir prižiūrėti biržos valdymą; žr. BörsG 9 straipsnį. Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais! Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesorius Dr. Eckehard […]

Read More

Gandai biržoje (apgaulės)

Naujienos, kurios platinamos tiesiogiai biržoje arba jos aplinkoje, siekiant paveikti biržoje prekiaujamų vertybinių popierių – finansinių produktų, prekių, užsienio valiutos – kainą. Su tokiomis manipuliacijomis paprastai labai sunku kovoti. – Žr. agiotažas, tinklaraštis, laiškai iš biržos, sprendimų naudingumas, gandai apie grindis, manipuliavimas kainomis, manipuliavimas rinka, Pairoffas, pranešimas apie perėmimą, aplinkybės, reikšmingas vertinimas. Dėmesio: Finansų enciklopedija […]

Read More

Biržos ekspertų komisija

Vokietijoje šis komitetas priklauso Federalinei finansų ministerijai ir rengia arba rengia su rinka susijusias rekomendacijas priežiūros institucijoms. Šiame komitete buvo parengtos dabartinės perėmimo instrukcijos, kuriose nustatytos bendrovės perėmimo iš kitos bendrovės taisyklės. – Plg. 2001 m. Prekybos vertybiniais popieriais federalinės priežiūros tarnybos metinę ataskaitą, p. 42 f. Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be […]

Read More

Vertybinių popierių biržos valdymas

Vokietijoje – asmenys, atsakingi už vietos vertybinių popierių biržos valdymą. Visų pirma tai – biržos narių ir lankytojų priėmimas arba pašalinimas, – organizavimo ir veiklos procedūrų reguliavimas, taip pat – sprendimų dėl vertybinių popierių įtraukimo į biržos sąrašus, jų sustabdymo arba nutraukimo priėmimas; plg. BörsG 12 §. – Žr. Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių […]

Read More

Biržos segmentai

Vokietijoje vertybinių popierių biržoms nuo 2002 m., gavus priežiūros institucijos sutikimą, leista tris sritis – oficialiąją rinką, reguliuojamąją rinką ir nebiržinę rinką – padalyti į papildomus posegius (dalines sritis). Didesnio Tačiau kol kas Vokietijos akcijų biržose reikšmingi tik “blue chips”. 2004 m. penkios didžiausią apyvartą turinčios akcijos sudarė apie 90 proc. apyvartos Vokietijos biržose. – […]

Read More

Prekybininkas biržoje, individualus (skalperis)

Ypač JAV – asmuo, kuris prekiauja sau ir perka bei parduoda greitai vienas paskui kitą, kad gautų pelno iš mažiausių kainų svyravimų (tikų). Atskiras prekiautojas nori pirkti už pirkimo kainą ir parduoti už pardavimo kainą, taip suteikdamas rinkai reikiamą likvidumą. – Terminas “skalperis” kilęs iš to, kad skalperis bando “nuimti” mažiausius kainų skirtumus. – Žr. […]

Read More

Akcijų rinkos žaidimai (popierinė prekyba, virtuali prekyba)

Reguliarus pavyzdinio portfelio pirkimas ir (arba) pardavimas, viešai organizuojamas spaudoje arba per televiziją. Tai atveria kelią manipuliavimui kainomis; priežiūros institucijos tyrė kai kuriuos atvejus. – institucijų organizuojami mokymo kursai, ypač jaunimui, kurių metu, vadovaujant bankininkui, mokomasi tinkamai elgtis su pinigais, taip pat mokomasi investuoti pinigus vertybinių popierių biržoje, dažniausiai lažybų žaidimų (totalizatorių) tarp skirtingų grupių […]

Read More

Akcijų biržos indeksas

Priemonė, kurios tikslas – aiškiai parodyti biržos kainų pokyčius skaitinėmis eilutėmis arba grafikais. Tai susiję su visų vertybinių popierių arba atskirų segmentų kainų pokyčiais. – Žr. akcijų indeksą, Bollingerio juostas, akcijų rinkos nuokrypius, Šveicarijos rinkos indeksą. – Plg. 2001 m. gruodžio mėn. euro zonos ECB mėnesinį biuletenį, p. 37 f. Svarbiausių pasaulinių indeksų pokyčius galima […]

Read More

Finansų lošėjas

Menkinantis spekuliantų terminas; plačiai paplitęs ir giliai įsišaknijęs tarp vokiečių intelektualų (teutonų intelektualai: ypatinga asmenų rūšis, už kurią teutonai buvo ir yra gausiai baudžiami), taip pat Vokietijos žiniasklaidoje. Nepripažįstama, kad spekuliantai yra rinkos dalyviai, kurie profesionaliai vertina rinkos riziką, remdamiesi įvairiomis, dažnai labai sudėtingomis, išsišakojusiomis aplinkybėmis, ir prisiima ją su nuostolių rizika. Taigi spekuliantai svariai […]

Read More