Maddi olmayan varlıklar

Bir şirketin sahip olduğu finansal olmayan varlıkları tanımlamak için kullanılan terim. Bunlar arasında şirketin kendi iyi niyeti, patentler, sınai mülkiyet hakları, imtiyazlar – kurumlar söz konusu olduğunda denetim makamının izni de vardır -, lisanslar, ticari markalar, markalar, müşteri ilişkileri, çalışan bilgisi, araştırma durumu vb. yer alır. – Sanayileşmiş ülkelerde üçüncül sektörün öneminin artmasına yönelik yapısal […]

Read More

Varlıklar, endüstriyel (endüstriyel varlıklar)

Finansal muhasebenin belirli kurallarına göre belirlenen finansal olmayan işletmelerdeki değerlerin para miktarı. – Bkz. sermaye oranı. – Deutsche Bundesbank’ın Haziran 2006 tarihli Aylık Raporu, s. 20 (1991’den bu yana Alman işletmelerinin sermaye oluşumu ve finansmanına ilişkin tablo), s. 58 f. (istatistiklere ilişkin çekinceler; sektörler arası kredi ilişkilerinin dikkate alınmaması). Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile […]

Read More

Varlıklar, kamu (kamu sermayesi)

Aksi belirtilmedikçe, devlet tarafından sahip olunan ve – kalıcı bir değere sahip olan ve – genel kamu için fayda sağlayan tüm varlıklar bu kapsama girer. – Bkz. varlıklar, fiziksel varlıklar, sosyal sermaye. Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir! Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. […]

Read More

Sosyal genel sermaye

Bir ekonomide, öncelikli olarak ticari amaçlarla kullanılmadan temel hizmetleri sağlayan kalıcı tesisler. Bunlar arasında her şeyden önce ulaşım yolları (demiryolu hatları, yollar, kanallar, kanalize nehirler), su tesisleri (rezervuarlar, bentler), anaokulları, okullar, kiliseler, yaşlılar evleri, son ikametgahlar veya hastaneler anlamında darülacezeler yer almaktadır. – Bkz. altyapı sermayesi, fiziksel varlıklar, sosyal sermaye, varlıklar, kamu. Dikkat: Finansal ansiklopedi […]

Read More

Emlak vergisi

Genellikle servet sahiplerine (mülk sahipleri) uygulanan bir defaya mahsus bir ödeme. – Özellikle de, diğer üyelerin vergi mükelleflerinden ödeme yapmaları istenmeden önce, başarısız bir Avro Bölgesi üye ülkesinin varlıklı vatandaşlarından tahsilat yapılması. Diğer Avro Bölgesi ülkelerindeki “küçük adam” (sıradan adam), kriz ülkesindeki kendi varlıklarına dokunulmazken, başka bir üye ülkenin kötü yönetiminin bedelini ödemek zorunda kalmamalıdır. […]

Read More

Girişim fonu (Almanca’da Risikofonds veya Wagnisfonds olarak da bilinir)

Yüksek riskli riskleri tutan özel bir fon. – Bakınız Akbaba Fonu. Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir! Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-posta adresi: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Read More

Tüketicinin korunması için forum

Finans piyasasıyla ilgili olarak, Federal Finansal Denetim Otoritesi tarafından ilk kez Ekim 2009’da düzenlenen ve finansal hizmetler alanında tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemeler konusunda yaklaşık 200 uzmanın katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. – Bkz: Tüketici Danışma Konseyi, Tüketici Şikayetleri. – Bkz. 2009 BaFin Yıllık Raporu, s. 243 (burada bir baskı hatası var: 2009 yerine 2010!). Dikkat: Finansal […]

Read More

Müruruzaman ve zorunlu hariç bırakma (müruruzaman)

Bir hayat sigortası poliçesi söz konusu olduğunda, poliçe sahibinin prim ödemesini geciktirmesi halinde poliçe şartları uyarınca poliçenin otomatik olarak geçersiz hale gelmesi (bir sigorta poliçesinin, poliçe sahibinin ödemesiz dönem [genellikle son düzenli primin gerekli olduğu ve ödenmediği tarihten sonraki 30 gün içinde] içinde prim ödememesi nedeniyle feshedilmesi). Çoğunlukla teminatı aynı prim ve yardımlarla kesintisiz olarak […]

Read More

Özel sözleşme ile satış (açık piyasada satış)

Kural olarak, önceden tanımlanmış bir ihraç süresi olmayan (halka açık) menkul kıymetler için söylenir. Satış, zaman sınırı olmaksızın sürekli olarak gerçekleşir. Bu, nispeten sabit bir piyasa yükü ile “gürültüsüz” (gizli) finansman elde etmeyi mümkün kılar. – Bkz. ihraç takvimi, ihale, sınırlı. Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar […]

Read More

Kayıp, beklenmedik (beklenmedik kayıp)

Genel olarak temerrüt olasılığı ile temerrüt durumunda oluşacak kayıp miktarının çarpımıdır. Bankalar, düzenleyici yasalar gereği, ilgili zararları öz sermaye ile karşılamak zorundadır. – Bkz. Eşitsizlik ilkesi. – Bkz. BaFin 2003 Yıllık Raporu, s. 37 f. Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir! Üniversite Profesörü Dr. Gerhard […]

Read More