Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Turkish

Genel olarak finans dünyasından ve özellikle Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikasından, ayrıca denetim hukuku ve kamu borç yönetimi alanından terimlerin açıklamaları, çeşitli talepler üzerine merkez bankası politikasının anlaşılması için gerekli olan bazı temel bankacılık ve borsa terimlerinin yanı sıra dilsel olarak “para “ya atıfta bulunan eski ve daha yeni ifadelerle desteklenmiştir, Avrupa ve küresel para politikası işbirliği için önemli olan bazı organların ve forumların tanımının yanı sıra Deutsche Bundesbank Aylık Raporu, Avrupa Merkez Bankası Aylık Raporu ve Federal Finansal Denetim Otoritesi Yıllık Raporu’ndaki ilgili teknik makalelere ve baştan sona Federal Almanya Cumhuriyeti’ndeki koşullara ve yasal ilişkilere atıflar. İlgili İngilizce teknik terimlerle birlikte alfabetik olarak düzenlenmiş ve esas olarak resmi yayınlar temel alınarak derlenmiştir. Tarayıcının arama fonksiyonu kullanılarak, kendi anahtar kelimesi olmayan birçok terim de bulunabilir.

Maddi olmayan varlıklar

Bir şirketin sahip olduğu finansal olmayan varlıkları tanımlamak için kullanılan terim. Bunlar arasında şirketin kendi iyi niyeti, patentler, sınai mülkiyet hakları, imtiyazlar – kurumlar söz konusu olduğunda denetim makamının izni de vardır -, lisanslar, ticari markalar, markalar, müşteri ilişkileri, çalışan bilgisi, araştırma durumu vb. yer alır. – Sanayileşmiş ülkelerde üçüncül sektörün öneminin artmasına yönelik yapısal… read more »

Varlıklar, endüstriyel (endüstriyel varlıklar)

Finansal muhasebenin belirli kurallarına göre belirlenen finansal olmayan işletmelerdeki değerlerin para miktarı. – Bkz. sermaye oranı. – Deutsche Bundesbank’ın Haziran 2006 tarihli Aylık Raporu, s. 20 (1991’den bu yana Alman işletmelerinin sermaye oluşumu ve finansmanına ilişkin tablo), s. 58 f. (istatistiklere ilişkin çekinceler; sektörler arası kredi ilişkilerinin dikkate alınmaması). Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile… read more »

Varlıklar, kamu (kamu sermayesi)

Aksi belirtilmedikçe, devlet tarafından sahip olunan ve – kalıcı bir değere sahip olan ve – genel kamu için fayda sağlayan tüm varlıklar bu kapsama girer. – Bkz. varlıklar, fiziksel varlıklar, sosyal sermaye. Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir! Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec…. read more »

Sosyal genel sermaye

Bir ekonomide, öncelikli olarak ticari amaçlarla kullanılmadan temel hizmetleri sağlayan kalıcı tesisler. Bunlar arasında her şeyden önce ulaşım yolları (demiryolu hatları, yollar, kanallar, kanalize nehirler), su tesisleri (rezervuarlar, bentler), anaokulları, okullar, kiliseler, yaşlılar evleri, son ikametgahlar veya hastaneler anlamında darülacezeler yer almaktadır. – Bkz. altyapı sermayesi, fiziksel varlıklar, sosyal sermaye, varlıklar, kamu. Dikkat: Finansal ansiklopedi… read more »

Emlak vergisi

Genellikle servet sahiplerine (mülk sahipleri) uygulanan bir defaya mahsus bir ödeme. – Özellikle de, diğer üyelerin vergi mükelleflerinden ödeme yapmaları istenmeden önce, başarısız bir Avro Bölgesi üye ülkesinin varlıklı vatandaşlarından tahsilat yapılması. Diğer Avro Bölgesi ülkelerindeki “küçük adam” (sıradan adam), kriz ülkesindeki kendi varlıklarına dokunulmazken, başka bir üye ülkenin kötü yönetiminin bedelini ödemek zorunda kalmamalıdır…. read more »

Velleity

Bir yatırımla ilgili eski belgelerde, söz konusu yatırımın yapılmasına ilişkin temel isteklilik. Ancak, yatırımcı henüz belirli bir yatırıma ve/veya belirli bir zaman noktasına karar vermemiştir. Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir! Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-posta adresi:… read more »

Tüketici iflası

Özel bir hanenin iflası için kullanılan resmi terim. – Bkz. tüketici kredisi. – Bafin 2012 Yıllık Raporu, s. 32 (istatistikler; 2012 yılında yaklaşık 98.000 dava ve 5,4 milyar avroluk açık talep) ve Bafin’in ilgili yıllık raporu, “Ekonomik ortam” bölümü. Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!… read more »

Avrupa Enerji Düzenleyicileri Birliği (Avrupa Elektrik ve Gaz Düzenleyicileri Grubu, ERGEG)

AB Komisyonu tarafından Kasım 2003’te kurulan ve Komisyon’a iç enerji piyasası ile ilgili konularda danışmanlık yapmakla görevli organ. – Bkz. 2008 BaFin Yıllık Raporu, s. 47 (CESR ve ERGEG’in piyasa şeffaflığı ve yayın yükümlülüklerine ilişkin ortak tavsiyeleri). Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir! Üniversite Profesörü… read more »

Davranış riski

Operasyonel riskin bir parçası. Davranış riskleri hata riskleri, ihmal riskleri ve suç riskleri olarak ayrılabilir. – Banka – iç yönergelere ve dış yasalara uygun olarak – bir zarara uğradığında bir hata meydana gelir. Bu nedenle hata riski insan hatasından kaynaklanır ve her şeyden önce girdi hatalarını, büro hatalarını ve karışıklığı içerir. – İhmal, bir çalışan… read more »

Kayıp meydana geldi

UMS 39’a göre, kar ve zarar hesabındaki bir alacak bakiyesi ya da bilançodaki varlıkların üzerindeki borç fazlası, sadece bu gerçekten gerçekleşmişse, yani gerçekleşmişse gösterilmeliydi. Kaybı tetikleyen olay (tetikleyici olay) beklenebilir. Subprime krizini takip eden mali kriz sırasında, bu yaklaşımın çığ gibi büyüyen zarar yazmalara yol açtığı ve krizi önemli ölçüde şiddetlendirdiği ortaya çıkmıştır. – Bakınız… read more »

Sidebar