Genellikle servet sahiplerine (mülk sahipleri) uygulanan bir defaya mahsus bir ödeme. – Özellikle de, diğer üyelerin vergi mükelleflerinden ödeme yapmaları istenmeden önce, başarısız bir Avro Bölgesi üye ülkesinin varlıklı vatandaşlarından tahsilat yapılması. Diğer Avro Bölgesi ülkelerindeki “küçük adam” (sıradan adam), kriz ülkesindeki kendi varlıklarına dokunulmazken, başka bir üye ülkenin kötü yönetiminin bedelini ödemek zorunda kalmamalıdır. – Bu vergiye yapılan itiraz, kamu maliyesinde dengesizlik olması halinde kısmi kamulaştırma tehdidi altında olan Avro Bölgesi’nin sorunlu ülkelerine neredeyse hiç kimsenin yatırım yapmayacağı yönündeydi. – Bkz. tahvil, kötü banka sorunu, temel, kefalet, banka kurtarma, Giips devletleri, G-Sifi, savaş tahvili, zorunlu dönüştürülebilir tahvil, özel sektör katılımı, risk paylaşımı, Stopfganz stratejisi, güney cephesi, değiştirilebilir tahvil, kayıp absorpsiyonu, kişisel, zorla kamulaştırma. – Deutsche Bundesbank’ın Ocak 2014 tarihli Aylık Raporu, s. 52 vd. (bir defaya mahsus varlık vergisi haklı; sorunlar).

Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *