Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Ukrainian

Пояснення термінів зі світу фінансів загалом та монетарної політики Європейського центрального банку (ЄЦБ) зокрема, а також зі сфери наглядового права та управління державним боргом, доповнені на кілька запитів деякими базовими банківськими та біржовими термінами, необхідними для розуміння політики центрального банку, а також старішими та новішими виразами, які лінгвістично відносяться до поняття “гроші”, опис деяких органів та форумів, важливих для європейського та глобального співробітництва у сфері грошово-кредитної політики, а також посилання на відповідні технічні статті у Щомісячному звіті Дойче Бундесбанку, Щомісячному звіті Європейського центрального банку та Щорічному звіті Федерального відомства з фінансового нагляду, а також – в усьому тексті – на умови та правові відносини у Федеративній Республіці Німеччина. Впорядковано за алфавітом, з відповідними англійськими технічними термінами, складено переважно на основі офіційних публікацій. Використовуючи функцію пошуку в браузері, можна також знайти багато термінів, які не мають власного ключового слова.

Плата за навантаження , транспортні витрати; Плата за навчання

Часто прирівнюється до плати за навантаження, особливо у старих документах, а саме до плати за навантаження чи розвантаження товарів у порту чи суші. – Збір, що стягується з вантажних автомобілів, що перевозять вантажі [CH: Camions] для обов’язкового перевезення залізницею, зокрема, у Швейцарії. – Певний відсоток трансальпійських перевезень важких вантажів має бути занурений у залізничні вагони… read more »

Очікувані втрати

Відповідно до МСФЗ 9, ймовірність настання всіх видів ризиків має визнаватись протягом усього терміну. Нове становище поширюється як на банки , а й у знецінення будь-яких фінансових інструментів, врахованих за собівартістю, незалежно від галузі. Це змушує оперативно створювати резерви під ризики, оскільки очікуваний грошовий потік (ECF) також на передньому плані. Аналогічним чином, відсотковий дохід (відсотки… read more »

Поглинання втрат і поглинання втрат

Термін, що використовується в основному у зв’язку з певними фінансовими інструментами, що торгуються. Банки об’єднують велику кількість виданих кредитів у портфель . Потім він розбивається на окремі транші , зазвичай на три, не обов’язково рівні частини. – Найнижчий, відносно високовідсотковий транш (частина першого збитку, також звана траншем капіталу ) повинен повністю зазнавати (поглинати) збитків, спричинених… read more »

Здатність поглинати втрати

Здатність економічного суб’єкта загалом та банку зокрема поглинати збитки, не ставлячи під загрозу власне існування. Концепцію здатності поглинати збитки у банківській галузі нелегко описати. Ключова ідея, що лежить в основі цього поняття, полягає в тому, що відповідні інструменти повинні не тільки дозволяти їхньому емітенту уникнути неплатоспроможності у разі стресової ситуації, а й сприяти рекапіталізації. –… read more »

Відшкодування збитків з вирахуванням податків

У разі банку, можливість хоча б частково відняти збитки від безповоротних кредитів (збитки за безнадійними боргами) з податкового зобов’язання. – Податкові правила у цій галузі різняться у різних країнах, але загалом є обмежувальними. Передбачається, що банки більш мляво видавати кредити, якщо з самого початку буде ясно, що частина втрат може бути компенсована за рахунок нарахування… read more »

Пастка для втрат

Навряд чи раціонально зрозумілий, але емпірично добре документований факт, що і приватні інвестори , і компанії схильні швидше допустити збитки, ніж підвести болючість під зобов’язаннями на ранній стадії. – Див. пам’ять, захоплення грошей, ковтач грошей, поведінка “голова в піску”, мільйонер, фінансова психологія, короткозорість, торпедний капітал, втрати, понесені, спостерігач за розтратами. Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським… read more »

Збиток при дефолті (LGD)

У рейтингу раніше заплановані, тобто. очікувані або – фактичні показники дефолту за кредитами ; якщо не виражено по-іншому, розраховується як сума збитку у відсотках від дебіторської заборгованості на момент дефолту контрагента. Розбіжності між запланованими та понесеними збитками свідчать про погане калібрування . – Див. дефолт, втрати при дефолті, ймовірність дефолту, дефолт, відстань до дефолту, калібрування,… read more »

Приховування боргів

Практика навіть великих компаній , не тільки в США, приховуватиме збитки та борги в дочірніх компаніях. Закон Сарбейнса-Окслі 2002 криміналізував цю практику в США. Завдяки пильності наглядових органів випадки приховування збитків у банках і навіть у фінансових конгломератах досі не спливали в ЄС. – Див. розкриття інформації, замаскований, бухгалтерська косметика, бухгалтерський облік, креативний, бухгалтерський облік,… read more »

Loss assumption, individual (індивідуальне припущення про збитки)

Вимога, за яким у разі збитку у банку чи – всі співробітники, зайняті у сфері діяльності, тобто. не зайняті в суто адміністративній діяльності, такій як послуги сторожа, телефонна станція або охорона підприємства (захисна служба), або – керівники вище за певний ранг в ієрархії повинні зробити свій внесок у покриття збитку, відмовившись від частини своєї зарплати…. read more »

Ризик комінгейлінгу

Портфель або пул містить цінні папери , права на які належать третім особам ( ризик того, що чисті титули почнуть змішуватися [= змішуватися] з активами , що перебувають у законному володінні третьої сторони). – Це стало очевидним у багатьох випадках у ході фінансової кризи, що послідувала за кризою subprime . Коли компанії, що зазнають фінансового… read more »

Sidebar