Очікувані втрати

Відповідно до МСФЗ 9, ймовірність настання всіх видів ризиків має визнаватись протягом усього терміну. Нове становище поширюється як на банки , а й у знецінення будь-яких фінансових інструментів, врахованих за собівартістю, незалежно від галузі. Це змушує оперативно створювати резерви під ризики, оскільки очікуваний грошовий потік (ECF) також на передньому плані. Аналогічним чином, відсотковий дохід (відсотки […]

Read More

Поглинання втрат і поглинання втрат

Термін, що використовується в основному у зв’язку з певними фінансовими інструментами, що торгуються. Банки об’єднують велику кількість виданих кредитів у портфель . Потім він розбивається на окремі транші , зазвичай на три, не обов’язково рівні частини. – Найнижчий, відносно високовідсотковий транш (частина першого збитку, також звана траншем капіталу ) повинен повністю зазнавати (поглинати) збитків, спричинених […]

Read More

Здатність поглинати втрати

Здатність економічного суб’єкта загалом та банку зокрема поглинати збитки, не ставлячи під загрозу власне існування. Концепцію здатності поглинати збитки у банківській галузі нелегко описати. Ключова ідея, що лежить в основі цього поняття, полягає в тому, що відповідні інструменти повинні не тільки дозволяти їхньому емітенту уникнути неплатоспроможності у разі стресової ситуації, а й сприяти рекапіталізації. – […]

Read More

Відшкодування збитків з вирахуванням податків

У разі банку, можливість хоча б частково відняти збитки від безповоротних кредитів (збитки за безнадійними боргами) з податкового зобов’язання. – Податкові правила у цій галузі різняться у різних країнах, але загалом є обмежувальними. Передбачається, що банки більш мляво видавати кредити, якщо з самого початку буде ясно, що частина втрат може бути компенсована за рахунок нарахування […]

Read More

Пастка для втрат

Навряд чи раціонально зрозумілий, але емпірично добре документований факт, що і приватні інвестори , і компанії схильні швидше допустити збитки, ніж підвести болючість під зобов’язаннями на ранній стадії. – Див. пам’ять, захоплення грошей, ковтач грошей, поведінка “голова в піску”, мільйонер, фінансова психологія, короткозорість, торпедний капітал, втрати, понесені, спостерігач за розтратами. Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським […]

Read More

Збиток при дефолті (LGD)

У рейтингу раніше заплановані, тобто. очікувані або – фактичні показники дефолту за кредитами ; якщо не виражено по-іншому, розраховується як сума збитку у відсотках від дебіторської заборгованості на момент дефолту контрагента. Розбіжності між запланованими та понесеними збитками свідчать про погане калібрування . – Див. дефолт, втрати при дефолті, ймовірність дефолту, дефолт, відстань до дефолту, калібрування, […]

Read More

Приховування боргів

Практика навіть великих компаній , не тільки в США, приховуватиме збитки та борги в дочірніх компаніях. Закон Сарбейнса-Окслі 2002 криміналізував цю практику в США. Завдяки пильності наглядових органів випадки приховування збитків у банках і навіть у фінансових конгломератах досі не спливали в ЄС. – Див. розкриття інформації, замаскований, бухгалтерська косметика, бухгалтерський облік, креативний, бухгалтерський облік, […]

Read More

Loss assumption, individual (індивідуальне припущення про збитки)

Вимога, за яким у разі збитку у банку чи – всі співробітники, зайняті у сфері діяльності, тобто. не зайняті в суто адміністративній діяльності, такій як послуги сторожа, телефонна станція або охорона підприємства (захисна служба), або – керівники вище за певний ранг в ієрархії повинні зробити свій внесок у покриття збитку, відмовившись від частини своєї зарплати. […]

Read More

Ризик комінгейлінгу

Портфель або пул містить цінні папери , права на які належать третім особам ( ризик того, що чисті титули почнуть змішуватися [= змішуватися] з активами , що перебувають у законному володінні третьої сторони). – Це стало очевидним у багатьох випадках у ході фінансової кризи, що послідувала за кризою subprime . Коли компанії, що зазнають фінансового […]

Read More

Термін, що використовується у страховій галузі для позначення активів

У контексті страхової галузі – інвестиції для забезпечення (покриття) вимог, що виникають за договорами страхування. Відповідні закони та постанови наглядових органів встановлюють відповідну квоту. – У контексті забезпечення по старості – гроші, накопичені та вкладені у схему, що фінансується . – Див. фонд, накопичувальна схема, пенсійний фонд, Pensionskasse. – Порівн. Річний звіт BaFin за 2007 […]

Read More