Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Estonian

Mõistete selgitused finantsmaailmast üldiselt ja Euroopa Keskpanga (EKP) rahapoliitikast, samuti järelevalveõiguse ja riigivõla haldamise valdkonnast, mida täiendavad mitmel nõudmisel mõned põhilised pangandus- ja börsiterminid, mis on vajalikud keskpangapoliitika mõistmiseks, ning vanemad ja uuemad väljendid, mis keeleliselt viitavad “rahale”, mõnede Euroopa ja ülemaailmse rahapoliitilise koostöö jaoks oluliste asutuste ja foorumite kirjeldus, samuti viited vastavatele tehnilistele artiklitele Saksamaa Liidupanga kuuaruandes, Euroopa Keskpanga kuuaruandes ja Föderaalse Finantsinspektsiooni aastaaruandes ning – läbivalt – Saksamaa Liitvabariigi oludele ja õigussuhetele. Alfabeetiliselt järjestatud, koos vastavate ingliskeelsete tehniliste terminitega ja koostatud peamiselt ametlike väljaannete põhjal. Brauseri otsingufunktsiooni abil saab leida ka palju termineid, millel ei ole oma märksõna.

Võlgade varjamine

Isegi suurte ettevõtete, mitte ainult USAs, tava varjata kahjumit ja võlgu tütarettevõtetes. 2002. aasta Sarbanes-Oxley seadusega muudeti see tava USAs kriminaalseks. Tänu järelevalveasutuste valvsusele ei ole ELis seni kahjumi varjamise juhtumeid pankades ja isegi finantskonglomeraatides ilmsiks tulnud. – Vt avalikustamine, varjatud, raamatupidamiskosmeetika, raamatupidamine, loominguline, raamatupidamine, manipuleeriv, teabe ülekoormus, juhtkonna tasustamine, kuritarvitamine, miljonidollariline haud, Public Company… read more »

Vanemas kirjanduses ka vara

Sageli kasutatav termin, kuid erineva sisuga (denotatsioon: asjade kogum, mille suhtes termin on kohaldatav; objektid, mida mõeldakse “varade” all). – Kõik kaubad, mis kuuluvad – eramajapidamistele, ja siis vanemas kirjanduses ka kodumajapidamistele, – ettevõtetele, ja siis seoses nendega sageli ka korporatiivkapitalile ja majanduslikus mõttes tööstusomandile, samuti – riigile. Nende kolme kirje summat nimetatakse reaalvaraks. –… read more »

Kindlustussektoris kasutatav termin, mis viitab varadele

Kindlustussektori kontekstis investeering kindlustuslepingutest tulenevate nõuete tagamiseks (katmiseks). Vastavad seadused ja järelevalveasutuste määrused sätestavad vastava kvoodi. – Vanaduspensionide puhul kogutud ja kogumispensioni skeemi investeeritud raha. – Vt fond, kogumispensioni skeem, pensionifond, Pensionskasse. – Vrd BaFini 2007. aasta aruanne, lk 11 (muu hulgas võivad kindlustusandjad investeerida kuni 7,5 protsenti oma koguvaradest krediidiriski ülekandetoodetesse; keelatud on likviidsusliinid… read more »

Varad, sotsiaalne (sotsiaalne üldkapital)

Majanduse alalised rajatised, mis pakuvad põhiteenuseid, ilma et neid kasutataks peamiselt ärilistel eesmärkidel. Nende hulka kuuluvad eelkõige transporditeed (raudteed, maanteed, kanalid, kanaliseeritud jõed), veekogud (veehoidlad, tammid), lasteaiad, koolid, kirikud, vanadekodud, hospidalid viimase elukoha või haigla tähenduses. – Vt infrastruktuurikapital, füüsiline vara, sotsiaalne kapital, vara, avalik. Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult… read more »

Kinnisvaramaks

Üldiselt ühekordne makse, mis on kehtestatud varanduse omanikele (kinnisvaraomanikele). – Eelkõige on tegemist euroala läbikukkunud liikmesriigi jõukate kodanike maksude kogumisega enne, kui teiste liikmesriikide maksumaksjad peavad maksma. Teiste euroala riikide “väike mees” (tavaline mees) ei peaks maksma teise liikmesriigi halva juhtimise eest, samal ajal kui nende enda varad kriisiriigis jäävad puutumata. – Selle maksu vastu… read more »

Verinteressieren, mida mõistetakse verbi või verbaalsõna [= gerundi

verbi nimivormi muutumine nimisõnaks] (sooritamine, saamine): Vanemas finantskirjanduses kasutatakse sageli tähenduses, et anda tulu, olla tasuv, tuua midagi sisse, teenida intressi, teenida kasumit, anda tulu. Kuid juba kaasajal on seda sõna kui ebameeldivat väljendit noomitud. Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta! Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol.,… read more »

Müügivõimalus

Optsioonileping, mis sisaldab õigust müüa – näiteks valuutat, finantsinstrumenti või kaupa – teatud hinnaga – kindlaksmääratud aja jooksul. – Müügioptsioon ostetakse, kui arvatakse, et kõnealuse kauba hind langeb. Müügioptsiooni müüja saab preemiat selle eest, et ta võtab kohustuse võtta tarne vastu, kui ostja kasutab oma müügiõigust. – Vt call, put. Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega… read more »

Lühike positsioon

Optsioonilepingute puhul positsioon pärast kaupade tarnimist või seaduslikult üle antud futuurilepinguid, enne kui vastaspool on teinud krediidikande või tasaarvestus on toimunud futuurilepinguga. Lühikese positsiooni katmist nimetatakse ka lühikese positsiooni katmiseks. – Vt Spetsiaalne lühike eelistus, valikuvõimalus. Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta! Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk,… read more »

Varem olid liiklusõnnetused tavaliselt liiklusõnnetused ja autoõnnetused

Sündmus, mille puhul inimesed saavad vigastada või isegi hukkuvad ja/või vara kahjustub avalikel teedel sõitmise tagajärjel. – Rahvamajanduse arvepidamise seisukohalt suurendavad liiklusõnnetused rahvamajanduse kogutoodangut ja seega heaolu. Selle põhjuseks on see, et statistiliselt on õnnetusega seotud teenused, nagu tuletõrje, politsei, päästeteenistuse töötajate ja ka haiglate ja taastusravikliinikute lähetamine, registreeritud kui rahaliselt hinnatavate teenuste osutamine, mis… read more »

Laadimistasu, saatmiskulud; sisseveotasu

Tihti võrdsustatakse laadimistasuga, eriti vanemates dokumentides, nimelt tasu, mida tuleb maksta kauba peale- või mahalaadimise eest sadamas või maismaal. – Raudteeveo kohustusliku veo eest veoautodelt võetav tasu [CH: Camions], eelkõige Šveitsis. – Teatud protsent Alpide-ülesest raskeveokite liiklusest tuleb Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa piiril laadida raudteevagunitele ning – keskkonnakaitse eesmärgil ja Alpi konventsiooni (1991. aastal jõustunud… read more »

Sidebar