Operatsiooniriski valdkonna intsident, mis toob pangale kahju. Basel II-s esitatud näitlikuma ja seega mitte kõikehõlmava loetelu kohaselt on need üksikasjalikult – pettus seestpoolt, – pettus väljastpoolt, – töövõtumeetodid ja turvalisus, – kliendid, tooted ja äritegevuse töömeetodid, – tegevuse katkestamine ja süsteemihäired, – organisatsiooniline töötlemine ning – tarne- ja protsessijuhtimine. – Vt ebaõnnestumine, makseviivitus, hädavajalik, kiireloomuline, risk, riskijuhtimine, ülekandepettus, kahjumikatmisvõime.

Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *