Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Tasu (makse; [tulemustasu]; krediidikanne; tasu; hüvitis; vähendamine)

Üldiselt rahasumma maksmine lepingulise kokkuleppe alusel, eriti töölepingute puhul: palk, töötasu, töötasu, töötasu. – Tasu teatud kutsealade, näiteks advokaatide (advokaaditasu), arstide (arstitasu), autorite (autoriõiguse tasu) või kunstnike osutatud teenuste eest: honorar, honorar, autoritasu; vanemas kirjanduses ka ekvivalent (aequivalent). Pankade puhul on tasu mõiste täpselt määratletud asutuste töötasude määruse §-s 2. – Eelkõige finantsturul on see summa, mida teenusepakkuja (pank, varahaldur) võtab oma töö eest: Hind, maakleritasu, komisjonitasu, maksud, tasu, vanemas kirjanduses sageli ka renumeratsioon. – Panga krediteerimiskanne kliendi kontole, erinevalt deebetkandest. – Tööõiguslikus kirjanduses kasutatakse mõnikord kuluhüvitise kohta. – Lisatasu eriliste saavutuste eest: tunnustamispreemia, preemia, lisatasu, lisatasu. – Erisoodustuse andmine igasuguste kaupade, sealhulgas väärtpaberite müügil: bonifitseerimine. – Arve hinna alandamine kliendi kaebuste tõttu. – Tehnilises keeles tähendab katmine materjalide kaitsmist hävitamise ja lagundamise teel; eriti optikas klaaspindade katmine aurustamise teel. – Vt kompensatsioon, koondtasu, kuluhüvitis, pangakorraldus, pangatasud, boonus, maakleritasu, mahaarvamine, kolmekordne raha, tasu, fikseeritud tasu, käepigistus, kuldne, kõrgveemärgi meetod, tasu, marginaalsurve, komisjonitasu, refaktooring, tasu, autoritasu, tulu, tasu, tasustamissüsteem, asjakohane, kahjumi katmine, isiklik, kindlustuse tasustamise määrus.

Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar