Starpniekam ir saistošs līgums

Uzraudzības iestāžu valodā – fiziska vai juridiska persona, kas, uzņemoties neierobežotu un beznosacījumu atbildību, sniedz vienam finanšu pakalpojumu sniedzējam, kura vārdā tā darbojas, – vērtspapīru pakalpojumus kopā ar papildpakalpojumiem klientiem vai potenciālajiem klientiem. pieņem un nodod klienta norādījumus vai rīkojumus saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem vai finanšu instrumentiem, – izvieto finanšu instrumentus un/vai – konsultē klientus […]

Read More

Vecākā literatūrā, arī aktīvi

Bieži lietots termins, bet ar atšķirīgu saturu (denotāts: lietu kopums, uz ko attiecas termins; ar terminu “aktīvi” apzīmēti objekti). – Visas preces, kas pieder – privātām mājsaimniecībām, un pēc tam vecākā literatūrā sauktas arī par mājsaimniecībām, – uzņēmumiem, un pēc tam saistībā ar tiem bieži sauktas arī par korporatīvo kapitālu un ekonomiskajā nozīmē – par […]

Read More

Apdrošināšanas nozarē lietots termins, ar ko apzīmē aktīvus

Apdrošināšanas nozares kontekstā – ieguldījums, lai nodrošinātu (segtu) prasības, kas izriet no apdrošināšanas līgumiem. Attiecīgās kvotas nosaka attiecīgie tiesību akti un uzraudzības iestāžu noteikumi. – Vecumdienās uzkrāto un fondētajā shēmā ieguldīto naudu. – Sk. fonds, fondētā shēma, pensiju fonds, Pensionskasse. – Sk. BaFin 2007. gada pārskatu, 11. lpp. (cita starpā, apdrošinātāji nedrīkst ieguldīt ne vairāk […]

Read More

Nemateriālie aktīvi

Termins, ko izmanto, lai aprakstītu uzņēmumam piederošos nefinanšu aktīvus. Tie ietver uzņēmuma pašu nemateriālo vērtību, patentus, rūpnieciskā īpašuma tiesības, koncesijas – iestāžu gadījumā arī uzraudzības iestādes atļauju -, licences, preču zīmes, zīmolus, attiecības ar klientiem, darbinieku zināšanas, pētniecības statusu utt. – Tā kā industrializētajās valstīs notiek strukturālas pārmaiņas, palielinoties terciārā sektora nozīmei, nemateriālajiem aktīviem ir […]

Read More

Īpašuma nodeva

Parasti vienreizējs maksājums, ko uzliek mantas īpašniekiem (nekustamā īpašuma īpašniekiem). – Jo īpaši no turīgiem maksātnespējīgas eirozonas dalībvalsts pilsoņiem, pirms tiek prasīts maksāt no citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem. “Mazajam cilvēkam” (parastajam cilvēkam) citās eirozonas valstīs nevajadzētu maksāt par citas dalībvalsts sliktu pārvaldību, kamēr viņu pašu aktīvi krīzes valstī paliek neskarti. – Iebildumi pret šo nodevu […]

Read More

Rīcības risks

daļa no operacionālā riska. Rīcības riskus var iedalīt kļūdas riskos, nolaidības riskos un noziedzības riskos. – Kļūda rodas tad, kad banka – saskaņā ar iekšējām vadlīnijām un ārējiem tiesību aktiem – cieš zaudējumus. Tāpēc kļūdu risku rada cilvēciskas kļūdas, un tas galvenokārt ietver ievades kļūdas, pārrakstīšanās kļūdas un neskaidrības. – Nevērība ir tad, ja darbinieks […]

Read More

Bloķēšanas periodi

Privāttiesiski līgumi ar akciju vai citu tirgojamu vērtspapīru (sākotnējiem) pircējiem par dienu, līdz kurai tos nedrīkst pārdot biržā, jo īpaši, ja akcijas ir lielos iepakojumos. – Šāda bloķēšanas perioda mērķis galvenokārt ir nodrošināt akcionāru uzticību jaunizveidotajam uzņēmumam. – Vācijā kopš 2002. gada šādi bloķēšanas periodi ir precīzi jānorāda kotēšanas prospektā (oficiālais tirgus; oficiālā tirdzniecība) vai […]

Read More

Īsā pozīcija

Iespējas līgumu kontekstā – pozīcija pēc preču piegādes vai likumīgi nodotu nākotnes līgumu piegādes, pirms darījuma partneris ir veicis kredīta ierakstu vai ir veikta nākotnes līguma slēgšanas kompensācija. Īsās pozīcijas segšanu sauc arī par īsās pozīcijas segšanu. – Sk. specializēto īso izkliedi, opciju. Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai […]

Read More

Agrāk ceļu satiksmes negadījumi parasti bija ceļu satiksmes negadījumi un autoavārijas

Notikums, kurā, braucot pa valsts ceļiem, tiek ievainoti vai pat nogalināti cilvēki un/vai bojāts īpašums. – No nacionālo kontu viedokļa satiksmes negadījumi palielina nacionālo produktu un līdz ar to arī labklājību. Tas ir tāpēc, ka statistiski pakalpojumi saistībā ar negadījumu, piemēram, ugunsdzēsēju brigādes, policijas, neatliekamās palīdzības dienestu darbinieku, kā arī slimnīcu un rehabilitācijas klīniku izvietošana, […]

Read More

radušies zaudējumi

Saskaņā ar 39. SGS kredīta atlikums peļņas un zaudējumu aprēķinā vai saistību pārpalikums pār aktīviem bilancē bija jāuzrāda tikai tad, ja tas faktiski radās, t. i., ja tas materializējās. Var gaidīt notikumu, kas izraisa zaudējumu (izraisītājnotikumu). Finanšu krīzes laikā, kas sekoja paaugstināta riska hipotekāro kredītu krīzei, kļuva skaidrs, ka šāda pieeja izraisīja lavīnveidīgu norakstīšanu un […]

Read More