Bloķēšanas periodi

Privāttiesiski līgumi ar akciju vai citu tirgojamu vērtspapīru (sākotnējiem) pircējiem par dienu, līdz kurai tos nedrīkst pārdot biržā, jo īpaši, ja akcijas ir lielos iepakojumos. – Šāda bloķēšanas perioda mērķis galvenokārt ir nodrošināt akcionāru uzticību jaunizveidotajam uzņēmumam. – Vācijā kopš 2002. gada šādi bloķēšanas periodi ir precīzi jānorāda kotēšanas prospektā (oficiālais tirgus; oficiālā tirdzniecība) vai […]

Read More

Īsā pozīcija

Iespējas līgumu kontekstā – pozīcija pēc preču piegādes vai likumīgi nodotu nākotnes līgumu piegādes, pirms darījuma partneris ir veicis kredīta ierakstu vai ir veikta nākotnes līguma slēgšanas kompensācija. Īsās pozīcijas segšanu sauc arī par īsās pozīcijas segšanu. – Sk. specializēto īso izkliedi, opciju. Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai […]

Read More

Agrāk ceļu satiksmes negadījumi parasti bija ceļu satiksmes negadījumi un autoavārijas

Notikums, kurā, braucot pa valsts ceļiem, tiek ievainoti vai pat nogalināti cilvēki un/vai bojāts īpašums. – No nacionālo kontu viedokļa satiksmes negadījumi palielina nacionālo produktu un līdz ar to arī labklājību. Tas ir tāpēc, ka statistiski pakalpojumi saistībā ar negadījumu, piemēram, ugunsdzēsēju brigādes, policijas, neatliekamās palīdzības dienestu darbinieku, kā arī slimnīcu un rehabilitācijas klīniku izvietošana, […]

Read More

radušies zaudējumi

Saskaņā ar 39. SGS kredīta atlikums peļņas un zaudējumu aprēķinā vai saistību pārpalikums pār aktīviem bilancē bija jāuzrāda tikai tad, ja tas faktiski radās, t. i., ja tas materializējās. Var gaidīt notikumu, kas izraisa zaudējumu (izraisītājnotikumu). Finanšu krīzes laikā, kas sekoja paaugstināta riska hipotekāro kredītu krīzei, kļuva skaidrs, ka šāda pieeja izraisīja lavīnveidīgu norakstīšanu un […]

Read More

Zaudējumu absorbcija un zaudējumu absorbcija

Termins, ko galvenokārt lieto saistībā ar noteiktiem tirgojamiem finanšu instrumentiem. Bankas lielu izsniegto aizdevumu skaitu apvieno portfelī. Pēc tam tas tiek sadalīts atsevišķās daļās; parasti trīs, ne vienmēr vienādās daļās. – Viszemākajam, salīdzinoši augstiem procentiem pakļautajam laidienam (pirmā zaudējumu laidiena daļa, saukta arī par pašu kapitāla laidienu) pilnībā jāsedz (absorbē) zaudējumi, ko rada aizdevuma saistību […]

Read More

Zaudējumu slazds

Grūti racionāli izskaidrojams, bet empīriski labi dokumentēts fakts, ka gan privātie investori, gan uzņēmumi ir tendēti ļaut zaudējumiem turpināties, nevis jau agrīnā posmā novilkt sāpīgu robežu saistībām. – Sk. atmiņu, naudas sagrābšana, naudas aprijējs, uzvedība ar galvu smiltīs, miljonu grāvējs, finanšu psiholoģija, tuvredzība, torpēdas kapitāls, zaudējumi, radušies zaudējumi, atkritumu vērotājs. Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta […]

Read More

Zaudējumu potenciāls (zaudējumu iespēja)

Risks ciest zaudējumus no darījuma, jo īpaši no riska darījumiem finanšu tirgū. – Skatīt ieguldījumu drosme, defaveur, peļņas potenciāls, riska uzņemšanās, zaudējumi, sagaidāmie. Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas! Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-pasta adrese: info@ekrah.com […]

Read More

Kopīga sāpju pieeja

Kopumā iepriekšēja līgumā paredzēta vienošanās par to, kādā proporcijā starp dažādām pusēm sadalāmi no saistību neizpildes izrietošie zaudējumi, ja rodas zaudējumi (noteikums vai formula, kas noteikta līgumā un attiecas uz to, kā starp dažādām pusēm sadalāmi no saistību neizpildes izrietošie zaudējumi). – Jo īpaši vienošanās par to, kā liela parādnieka maksātnespējas gadījumā sadarbosies bankas, kuras […]

Read More

Zaudējumu pieņēmums, individuāls (individuālo zaudējumu pieņēmums)

Prasība, ka zaudējumu gadījumā bankā vai nu – visiem aktīvās darbības jomā strādājošajiem, t. i., ne arī tiem, kas nodarbināti tikai administratīvās darbībās, piemēram, sardzes dienestā, telefona centrālē vai iekārtu apsardzē (apsardzes dienestā), vai arī – vadītājiem, kas hierarhijā ir augstāk par noteiktu rangu, jāpiedalās zaudējumu segšanā, atsakoties no daļas algas. Paredzams, ka tas radīs […]

Read More

Kombinēšanas risks

Portfelī vai pūlā ir vērtspapīri, uz kuriem tiesības ir trešajām personām (risks, ka skaidri nosaukumi tiks sajaukti [= sajaukti] ar aktīviem, kas likumīgi pieder trešai personai). – Tas daudzos gadījumos kļuva redzams finanšu krīzes laikā, kas sekoja paaugstināta riska hipotekāro kredītu krīzei. Kad finansiālās grūtībās nonākušas īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības un fondi vēlējās pārdot vērtspapīrus […]

Read More