Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Latvian

Terminu skaidrojumi no finanšu pasaules kopumā un Eiropas Centrālās bankas (ECB) monetārās politikas, kā arī no uzraudzības tiesību un valsts parāda pārvaldības jomas, kas pēc vairākiem lūgumiem papildināti ar dažiem banku un biržas pamatterminiem, kas nepieciešami centrālās bankas politikas izpratnei, kā arī ar senākiem un jaunākiem izteicieniem, kuri lingvistiski attiecas uz “naudu”, dažu Eiropas un pasaules monetārās politikas sadarbībai nozīmīgu struktūru un forumu apraksts, kā arī atsauces uz attiecīgajiem tehniskajiem rakstiem Vācijas Bundesbankas mēneša pārskatā, Eiropas Centrālās bankas mēneša pārskatā un Federālās finanšu uzraudzības iestādes gada pārskatā, kā arī – visā tekstā – uz apstākļiem un tiesiskajām attiecībām Vācijas Federatīvajā Republikā. Sakārtots alfabētiskā secībā, norādot attiecīgos angļu valodas tehniskos terminus, un sastādīts, galvenokārt pamatojoties uz oficiālām publikācijām. Izmantojot pārlūkprogrammas meklēšanas funkciju, var atrast arī daudzus terminus, kuriem nav sava atslēgvārda.

Apdrošināšanas nozarē lietots termins, ar ko apzīmē aktīvus

Apdrošināšanas nozares kontekstā – ieguldījums, lai nodrošinātu (segtu) prasības, kas izriet no apdrošināšanas līgumiem. Attiecīgās kvotas nosaka attiecīgie tiesību akti un uzraudzības iestāžu noteikumi. – Vecumdienās uzkrāto un fondētajā shēmā ieguldīto naudu. – Sk. fonds, fondētā shēma, pensiju fonds, Pensionskasse. – Sk. BaFin 2007. gada pārskatu, 11. lpp. (cita starpā, apdrošinātāji nedrīkst ieguldīt ne vairāk… read more »

Nemateriālie aktīvi

Termins, ko izmanto, lai aprakstītu uzņēmumam piederošos nefinanšu aktīvus. Tie ietver uzņēmuma pašu nemateriālo vērtību, patentus, rūpnieciskā īpašuma tiesības, koncesijas – iestāžu gadījumā arī uzraudzības iestādes atļauju -, licences, preču zīmes, zīmolus, attiecības ar klientiem, darbinieku zināšanas, pētniecības statusu utt. – Tā kā industrializētajās valstīs notiek strukturālas pārmaiņas, palielinoties terciārā sektora nozīmei, nemateriālajiem aktīviem ir… read more »

Īpašuma nodeva

Parasti vienreizējs maksājums, ko uzliek mantas īpašniekiem (nekustamā īpašuma īpašniekiem). – Jo īpaši no turīgiem maksātnespējīgas eirozonas dalībvalsts pilsoņiem, pirms tiek prasīts maksāt no citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem. “Mazajam cilvēkam” (parastajam cilvēkam) citās eirozonas valstīs nevajadzētu maksāt par citas dalībvalsts sliktu pārvaldību, kamēr viņu pašu aktīvi krīzes valstī paliek neskarti. – Iebildumi pret šo nodevu… read more »

Rīcības risks

daļa no operacionālā riska. Rīcības riskus var iedalīt kļūdas riskos, nolaidības riskos un noziedzības riskos. – Kļūda rodas tad, kad banka – saskaņā ar iekšējām vadlīnijām un ārējiem tiesību aktiem – cieš zaudējumus. Tāpēc kļūdu risku rada cilvēciskas kļūdas, un tas galvenokārt ietver ievades kļūdas, pārrakstīšanās kļūdas un neskaidrības. – Nevērība ir tad, ja darbinieks… read more »

Bloķēšanas periodi

Privāttiesiski līgumi ar akciju vai citu tirgojamu vērtspapīru (sākotnējiem) pircējiem par dienu, līdz kurai tos nedrīkst pārdot biržā, jo īpaši, ja akcijas ir lielos iepakojumos. – Šāda bloķēšanas perioda mērķis galvenokārt ir nodrošināt akcionāru uzticību jaunizveidotajam uzņēmumam. – Vācijā kopš 2002. gada šādi bloķēšanas periodi ir precīzi jānorāda kotēšanas prospektā (oficiālais tirgus; oficiālā tirdzniecība) vai… read more »

Īsā pozīcija

Iespējas līgumu kontekstā – pozīcija pēc preču piegādes vai likumīgi nodotu nākotnes līgumu piegādes, pirms darījuma partneris ir veicis kredīta ierakstu vai ir veikta nākotnes līguma slēgšanas kompensācija. Īsās pozīcijas segšanu sauc arī par īsās pozīcijas segšanu. – Sk. specializēto īso izkliedi, opciju. Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai… read more »

Agrāk ceļu satiksmes negadījumi parasti bija ceļu satiksmes negadījumi un autoavārijas

Notikums, kurā, braucot pa valsts ceļiem, tiek ievainoti vai pat nogalināti cilvēki un/vai bojāts īpašums. – No nacionālo kontu viedokļa satiksmes negadījumi palielina nacionālo produktu un līdz ar to arī labklājību. Tas ir tāpēc, ka statistiski pakalpojumi saistībā ar negadījumu, piemēram, ugunsdzēsēju brigādes, policijas, neatliekamās palīdzības dienestu darbinieku, kā arī slimnīcu un rehabilitācijas klīniku izvietošana,… read more »

radušies zaudējumi

Saskaņā ar 39. SGS kredīta atlikums peļņas un zaudējumu aprēķinā vai saistību pārpalikums pār aktīviem bilancē bija jāuzrāda tikai tad, ja tas faktiski radās, t. i., ja tas materializējās. Var gaidīt notikumu, kas izraisa zaudējumu (izraisītājnotikumu). Finanšu krīzes laikā, kas sekoja paaugstināta riska hipotekāro kredītu krīzei, kļuva skaidrs, ka šāda pieeja izraisīja lavīnveidīgu norakstīšanu un… read more »

Zaudējumu absorbcija un zaudējumu absorbcija

Termins, ko galvenokārt lieto saistībā ar noteiktiem tirgojamiem finanšu instrumentiem. Bankas lielu izsniegto aizdevumu skaitu apvieno portfelī. Pēc tam tas tiek sadalīts atsevišķās daļās; parasti trīs, ne vienmēr vienādās daļās. – Viszemākajam, salīdzinoši augstiem procentiem pakļautajam laidienam (pirmā zaudējumu laidiena daļa, saukta arī par pašu kapitāla laidienu) pilnībā jāsedz (absorbē) zaudējumi, ko rada aizdevuma saistību… read more »

Zaudējumu slazds

Grūti racionāli izskaidrojams, bet empīriski labi dokumentēts fakts, ka gan privātie investori, gan uzņēmumi ir tendēti ļaut zaudējumiem turpināties, nevis jau agrīnā posmā novilkt sāpīgu robežu saistībām. – Sk. atmiņu, naudas sagrābšana, naudas aprijējs, uzvedība ar galvu smiltīs, miljonu grāvējs, finanšu psiholoģija, tuvredzība, torpēdas kapitāls, zaudējumi, radušies zaudējumi, atkritumu vērotājs. Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta… read more »

Sidebar