Apdrošināšanas nozares kontekstā – ieguldījums, lai nodrošinātu (segtu) prasības, kas izriet no apdrošināšanas līgumiem. Attiecīgās kvotas nosaka attiecīgie tiesību akti un uzraudzības iestāžu noteikumi. – Vecumdienās uzkrāto un fondētajā shēmā ieguldīto naudu. – Sk. fonds, fondētā shēma, pensiju fonds, Pensionskasse. – Sk. BaFin 2007. gada pārskatu, 11. lpp. (cita starpā, apdrošinātāji nedrīkst ieguldīt ne vairāk kā 7,5 % no kopējiem aktīviem kredītriska pārneses produktos; likviditātes līnijas strukturēto ieguldījumu sabiedrībām vai ieguldījumu fondiem ir aizliegtas), BaFin 2009. gada pārskatu, 94. lpp. (statistika par piesaistītajiem aktīviem), kā arī attiecīgo BaFin gada pārskatu, nodaļu “Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu uzraudzība”.

Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *