Privāttiesiski līgumi ar akciju vai citu tirgojamu vērtspapīru (sākotnējiem) pircējiem par dienu, līdz kurai tos nedrīkst pārdot biržā, jo īpaši, ja akcijas ir lielos iepakojumos. – Šāda bloķēšanas perioda mērķis galvenokārt ir nodrošināt akcionāru uzticību jaunizveidotajam uzņēmumam. – Vācijā kopš 2002. gada šādi bloķēšanas periodi ir precīzi jānorāda kotēšanas prospektā (oficiālais tirgus; oficiālā tirdzniecība) vai uzņēmuma pārskatā (regulētais tirgus). Tomēr šāds pienākums vēl nav noteikts attiecībā uz ārpusbiržas vērtspapīriem. – Skatīt koncerta abonents, bloķēšanas periods, tag-along tiesības.

Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *