Varad, sotsiaalne (sotsiaalne üldkapital)

Majanduse alalised rajatised, mis pakuvad põhiteenuseid, ilma et neid kasutataks peamiselt ärilistel eesmärkidel. Nende hulka kuuluvad eelkõige transporditeed (raudteed, maanteed, kanalid, kanaliseeritud jõed), veekogud (veehoidlad, tammid), lasteaiad, koolid, kirikud, vanadekodud, hospidalid viimase elukoha või haigla tähenduses. – Vt infrastruktuurikapital, füüsiline vara, sotsiaalne kapital, vara, avalik. Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult […]

Read More

Kinnisvaramaks

Üldiselt ühekordne makse, mis on kehtestatud varanduse omanikele (kinnisvaraomanikele). – Eelkõige on tegemist euroala läbikukkunud liikmesriigi jõukate kodanike maksude kogumisega enne, kui teiste liikmesriikide maksumaksjad peavad maksma. Teiste euroala riikide “väike mees” (tavaline mees) ei peaks maksma teise liikmesriigi halva juhtimise eest, samal ajal kui nende enda varad kriisiriigis jäävad puutumata. – Selle maksu vastu […]

Read More

Verinteressieren, mida mõistetakse verbi või verbaalsõna [= gerundi

verbi nimivormi muutumine nimisõnaks] (sooritamine, saamine): Vanemas finantskirjanduses kasutatakse sageli tähenduses, et anda tulu, olla tasuv, tuua midagi sisse, teenida intressi, teenida kasumit, anda tulu. Kuid juba kaasajal on seda sõna kui ebameeldivat väljendit noomitud. Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta! Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., […]

Read More

Müügivõimalus

Optsioonileping, mis sisaldab õigust müüa – näiteks valuutat, finantsinstrumenti või kaupa – teatud hinnaga – kindlaksmääratud aja jooksul. – Müügioptsioon ostetakse, kui arvatakse, et kõnealuse kauba hind langeb. Müügioptsiooni müüja saab preemiat selle eest, et ta võtab kohustuse võtta tarne vastu, kui ostja kasutab oma müügiõigust. – Vt call, put. Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega […]

Read More

Lühike positsioon

Optsioonilepingute puhul positsioon pärast kaupade tarnimist või seaduslikult üle antud futuurilepinguid, enne kui vastaspool on teinud krediidikande või tasaarvestus on toimunud futuurilepinguga. Lühikese positsiooni katmist nimetatakse ka lühikese positsiooni katmiseks. – Vt Spetsiaalne lühike eelistus, valikuvõimalus. Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta! Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, […]

Read More

Valuuta (välisvaluuta)

Teine termin välisvaluuta, seega kõik mitteresidentide käes olevad maksevahendid. – Kitsamas mõttes ainult välismaised pangatähed ja mündid. Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta! Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-posti aadress: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Read More

Vanemates dokumentides ka Impegno (kohustus, võlgnevus)

Finantskeeles üldjuhul majandusüksuse maksekohustus kolmanda isiku ees (kohustus, mis seob juriidiliselt üksikisikut või ettevõtet võla tasumiseks). – Kohustus on ettevõtte praegune kohustus, mis tuleneb mineviku tegevusest ja mille täitmine eeldatavalt toob kaasa raha väljavoolu. Kohustus on ettevõtte praegune kohustus, mis tuleneb mineviku tegevusest ja mille täitmine eeldatavalt toob kaasa raha väljavoolu. – Kohustusi näidatakse ettevõtte […]

Read More

Tarbijate maksejõuetus

Ametlik termin eramajapidamise maksejõuetuse kohta. – Vt tarbijakrediit. – Vrd Bafini 2012. aasta aruanne, lk 32 (statistika; 2012. aastal ligikaudu 98 000 juhtumit, mille avatud nõuded olid 5,4 miljardit eurot), samuti Bafini vastav aastaaruanne, peatükk “Majanduskeskkond”. Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta! Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, […]

Read More

Väärtpaberistamine

Üldiselt mis tahes mittekaubeldavate varade muundamine kaubeldavateks väärtpaberiteks (mittekaubeldavate varade muundamine kaubeldavateks väärtpaberiteks.). – Pangad koondavad antud laenudest tulenevad nõuded võlaväärtpaberiteks, mis müüakse investoritele. – Pangad väljastavad sertifikaate välismaistele aktsiatele, mida ei ole noteeritud kodumaisel börsil, muutes need seega kodumaisel turul ja kodumaises vääringus kaubeldavaks (aktsiasertifikaat). – Väärtpabereid nõuete või kohustuste kohta emiteeritakse ja vahetatakse […]

Read More

Väärtpaberistamine, sünteetiline (sünteetiline väärtpaberistamine)

Ühe või mitme panga nõuded – ühendatakse paketiks (pakett, kogum, erifond, portfell), – krediidirisk eraldatakse krediididerivatiivi abil ja – krediidirisk müüakse eriotstarbelisele ettevõttele; krediidinõue jääb siiski – väärtpaberistamise vahendisse. Erinevus tegelikust väärtpaberistamisest – endiselt panga bilansis. – Vt varad, mittelikviidsus, ostu ja hoia praktika, tagasinõudmisklausel, krediidiga seotud võlakirjad, defesance, teemanttees, krediididerivatiiv, krediitkaardi fiasko, originate-to-distribute strateegia, […]

Read More