Väärtpaberistamise turg

Igasuguste väärtpaberistamise instrumentide pakkumine ja nõudlus. Põhimõtteliselt võib väärtpaberistada kõike, mis lubab pidevat maksevoolu, alates krediitkaardinõuetest kuni õppelaenude ja jalgpallistaadioni või kontserdisaali tuludeni. – Mis tahes väärtpaberistamise puhul on takistuseks moraalse ohu probleem. Selle põhjuseks on see, et väärtpaberistavale pangale väheneb stiimul võlgniku jälgimiseks, kuna väärtpaberistatud väärtpaberite ostjad kannavad makseviivituse riski. – Subprime-kriisile järgnenud finantskriisi […]

Read More

Varaga tagatud väärtpaberite kinnipidamiskvoot (osalus)

Pärast 2007. aasta suvel toimunud subprime-kriisi, mis 2008. aasta sügisel laienes ülemaailmseks finantskriisiks, nõudsid järelevalveasutused, et emiteerivad pangad hoiaksid teatud protsendi emiteeritud väärtpaberistamisväärtpaberitest oma portfellides. Selle eesmärk oli vältida hooletut tranšeerimist ja riskide ülekandmist nõuete kogumist algataja poolt. See tuleneb sellest, et selline säte paneks laenu algatajaid määrama oma väärtpaberistamise krediidikvaliteeti algselt krediidihindamise abil ja […]

Read More

Allveelaevaefekt

Väljaostetud riskid ilmnevad ootamatutes kohtades äkki uuesti. – See sai väga selgeks seoses subprime-kriisiga. 2007. aasta suvel toimunud kriis, kui USA pangad andsid nõuded üle eriotstarbelistele üksustele ja lasid need ümber paigutada, tõi kaasa selle, et suur osa neist nõuetest lisati Euroopa pankade varadesse. Kuna nende võlaväärtpaberite (credit-linked notes, CLN) teenindamine USA võrdlusvaradest muutus võimatuks, […]

Read More

Väärtpaberistamise riskid (väärtpaberistamise riskid)

Väärtpaberistamise riske nähakse järgmiselt: – väärtpaberistamise algatanud pank ei ole võlgnike valimisel ja jälgimisel väga hoolikas; – nõudlus väärtpaberistamise järele võib äkki kokku kuivada, nagu täheldati subprime-kriisi ja sellele järgnenud finantskriisi ajal, kus portfelli kuuluvate viitvarade makseviivituse ootamatu sünkroniseerimine viis turu kokkuvarisemisele; – kui väärtpaberistamise väärtpabereid emiteeritakse offshore-finantskeskustes asuvate eriotstarbeliste ettevõtete kaudu, puudub tehingute üle […]

Read More

Kaudne toetus

Väärtpaberistamise raames esindab keegi – tavaliselt pank, harvem ka riskifond – väärtpaberistatud väärtpabereid väljaspool lepingus kokkulepitud kohustusi. Seda tehakse näiteks nii, et asutus ostab vajadusel väärtpaberistamise väärtpaberid ja lisab need oma portfelli. Selliseid oste täheldati sageli subprime-kriisi ajal, sest laenu andvad pangad soovisid vältida krediidiriski. – Riskifondid olid mures, et äkki müüdud väärtpaberid ei kaotaks […]

Read More

Klubikonto ka klubikonto ja spetsiaalne säästukonto (klubikonto)

Konkreetseks otstarbeks loodud konto, mida rahastatakse korrapäraste maksete abil (hoiukonto, mida finantsasutus pakub investoritele, kes soovivad säästa konkreetseks otstarbeks). See hõlmab ka – mida nimi esialgu ei näita – üksikisiku poolt selleks otstarbeks loodud kontot, näiteks puhkusekulude katmiseks. Selliseid kontosid loovad sageli heategevusorganisatsioonid, näiteks selleks, et jõulude ajal vaestele kingitusi teha (Rotary klubi jõulukonto) või […]

Read More

Unts vanemates dokumentides ka Once (unts)

Vana kaaluühik, mis püsis Saksamaal teataval määral kuni 1870. aasta meetrikasse viimiseni. Selle kaal varieerus piirkonniti suuresti ja oli umbes 27-100 grammi. – Kulla hinna aluseks on endiselt sageli troiunts (trahviunts) 31,1034768 grammiga, kuigi unts on ELis kaaluühikuna üldiselt keelatud. Ühendkuningriigil on siiski lubatud säilitada oma mittemetriline kaal kuni edasise teatamiseni. – Ühendkuningriigis (= 0,0284 […]

Read More

Katkestus ja kohustuslik väljaarvamine (aegumine)

Elukindlustuspoliisi puhul automaatne aegumine vastavalt poliisi tingimustele, kui poliisi omanik jääb kindlustusmaksega hiljaks (kindlustuspoliisi lõpetamine, kuna poliisi omanik ei ole maksnud kindlustusmakset maksepuhkuse aja jooksul [tavaliselt 30 päeva jooksul pärast viimase korralise kindlustusmakse tasumist, mida ei ole makstud]. Enamasti on võimalik kindlustuskaitse taastada sama kindlustusmaksega ja hüvitistega, kuid kindlustatud isik peab siis uuesti taotlema seda […]

Read More

Upside risk (kasutatakse ka saksa keeles, harvemini upside risk ja olukorra paranemisest tulenev risk)

Üldiselt võimalus, et investeeringu tegelik tasuvus ületab ootusi (võimalus, et investeeringu väärtus võib suureneda prognoositust rohkem). Igasugune kokkupuude finantsturuga toob endaga kaasa langus- ja tõusuriski võimaluse. – Laenuvõtja jaoks risk, et turuintressimäär langeb lepinguperioodi jooksul alla pangaga kokkulepitud (kõrgema) intressimäära. – Vt langusrisk, risk, riskiväärtus. Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult […]

Read More

Kättesaadavus

Asutuses võime pakkuda klientidele äritegevust ja teavet antud raamistikus. – Vt kliendivoolavuse määr, kättesaadavus, kasutusmugavus, suhtehaldus, kõnekeskus, konteinerpangandus, kaugjuurdepääs, automaatne kassasüsteem, filiaal, täisautomaatne, hästi juhitud, intensiivne hooldusüksus, kliendikaitse, klienditeenindus, klienditeenindus, klienditeenindus, klienditeenindus, teenindusliin. Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta! Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor […]

Read More