Mis tahes kahju, mille ulatus ei ole täpselt määratletud, kahjulik vähenemine, äärmuslikel juhtudel isegi täielik kahju, näiteks raha ostujõu või klientide usalduse vähenemine panga vastu. – Majandusüksuse varade mis tahes vähenemine (summa, mille majandusüksus kaotab bilansis). – Finantsturul annab raha kasutamine, st tehtud kulutused, vähem kui nullkasumit; tulemus on negatiivne (summa, mille võrra tehingu kulud ületavad selle tulu). – Seisund, mille puhul ettevõtte kulud ületavad raamatupidamisperioodi lõpus tema tulusid: ettevõte töötas miinuses – Kindlustusseltsi puhul iga sündmus, mis vallandab lepingulise hüvitise (sellise sündmuse toimumine, mille eest kindlustusandja maksab kindlustuspoliisi tingimuste kohaselt hüvitist). – Oluliste dokumentide ja salvestatud andmete kadumine. – Vt makseviivitus, kulud, defaveur, rahahaud, rahapõletus, impariteediprintsiip, peaga-tahtlik käitumine, miljonihaud, stressitest, torpeedokapital, unsum, kahjum, tekkinud, kahjumi absorbeerimine, kahjumilõks, kahjumite jälgimine, numbrid, punane, makseviivitus.

Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *