Sündmus, mille puhul inimesed saavad vigastada või isegi hukkuvad ja/või vara kahjustub avalikel teedel sõitmise tagajärjel. – Rahvamajanduse arvepidamise seisukohalt suurendavad liiklusõnnetused rahvamajanduse kogutoodangut ja seega heaolu. Selle põhjuseks on see, et statistiliselt on õnnetusega seotud teenused, nagu tuletõrje, politsei, päästeteenistuse töötajate ja ka haiglate ja taastusravikliinikute lähetamine, registreeritud kui rahaliselt hinnatavate teenuste osutamine, mis suurendab jõukust. Seetõttu saab rahvamajanduse kogutoodang olla vaid ligikaudne näitaja riigi tegeliku jõukuse kohta. Rohkem kahju ja kannatusi üksikisikutele ja seega ka üldsusele, rohkem raskelt vigastatud inimesi, keda tuleb liiklusõnnetuste tõttu hooldada, ei suurenda kindlasti jõukust, rahvuslikku heaolu. – Vt mullimajandus, ebavara, rikkus, väärtuse loomine.

Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *