Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Vanemas kirjanduses ka vara

Sageli kasutatav termin, kuid erineva sisuga (denotatsioon: asjade kogum, mille suhtes termin on kohaldatav; objektid, mida mõeldakse “varade” all). – Kõik kaubad, mis kuuluvad – eramajapidamistele, ja siis vanemas kirjanduses ka kodumajapidamistele, – ettevõtetele, ja siis seoses nendega sageli ka korporatiivkapitalile ja majanduslikus mõttes tööstusomandile, samuti – riigile. Nende kolme kirje summat nimetatakse reaalvaraks. – Reaalvarad pluss kõik asjaolud, mis teenivad majanduse majandusjõudude püsivat arengut (= rahvuslik rikkus). – IFRSi kohaselt – kõik materiaalsed ja immateriaalsed varad (immateriaalne vara; immateriaalne vara), – mis on ettevõtte omandis ja – mis pakuvad võimalust rahavoogude tekkimiseks. – Raha, mis on investeeritud tulu tootvatesse väärtpaberitesse, näiteks aktsiatesse, võlakirjadesse või kinnisvarasse. – Osakutunnistuste väljastamise eest kapitaliühingutesse deponeeritud raha ja sellega hangitud vara (eraldi vara: erivara vastavalt KAGG § 6 lõikele 1). – Raha, mis on investeeritud fondidesse ja varadesse vanaduspensionide või kindlustuslepingute teenindamiseks (seotud varad). – Finantsküsimustes majandusüksuse vara, mida saab lühikese aja jooksul rahaks muuta (= finantsvarad). – EKP statistikas kapitali kogumahutus põhivarasse, millest on maha arvatud amortisatsioon, võttes arvesse varude ja mittetoodetud varade (materiaalse põhivara) muutusi; vt arvutust ja väärtusi, mis on kindlaks määratud EKP vastava kuubülletääni rubriigis “Finants- ja mittefinantskontod” jaotises “Euroala statistika”. – Vt väärismetallivaramu, fondid, ärikapital, kestvuskaup, maaomand, varad, investeering, kapital, kapitaliühing, kapitali suhtarv, kapitalikaup, kapitalivaramu, fondid, vallasvara, pensionifondid, plutokraatia, erarikkus, kvalifitseeritud investorite register, netoväärtus, reaalvarandus, sotsiaalne kapital, varanduse mõju, vara, jõukus. – Vrd Deutsche Bundesbank’i vastav kuuaruanne iga aasta detsembrist, mis sisaldab üksikasjalikku teavet Saksamaa ettevõtete määratletud varade kohta, mis on jaotatud majandusharude kaupa ja jaotatud üksikuteks varakirjeteks, EKP kuuaruanne, mai 2006, lk 49 jj (euroala kapitalivaru ja selle komponendid koos paljude ülevaadetega), BaFin’i aastaaruanne 2005, lk 143 (varainvesteeringute prospektinõue), Deutsche Bundesbank’i kuuaruanne, juuni 2005, lk 1. 17 (ülevaade kapitali moodustumisest alates 1991. aastast), EKP 2006. aasta oktoobri kuuaruanne, lk 71 jj (olulised selgitused kapitalipositsiooni kirjendamise kohta; ülevaated), EKP 2006. aasta detsembri kuuaruanne, lk 53 f. (eraisikute netovara arvutamine), Deutsche Bundesbank 2008. aasta jaanuari kuuaruanne, lk 33 jj (kapitalikonto; rahvuslik rikkus), EKP 2013. aasta mai kuuaruanne, lk 53 (kapitalikonto areng alates 2000. aastast).

Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar