Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Kaotuse absorbeerimine ja kadude absorbeerimine

Termin, mida kasutatakse peamiselt seoses teatavate kaubeldavate finantsinstrumentidega. Pangad koondavad suure hulga väljastatud laene portfelli. Seejärel jaotatakse see üksikuteks osamakseteks; tavaliselt kolmeks, mitte tingimata võrdseks osaks. – Madalaim, suhteliselt kõrge intressiga osa (esimese kahjumi osa, mida nimetatakse ka omakapitali osaks) peab täielikult kandma (absorbeerima) kogu portfelli laenude makseviivituse tõttu tekkinud kahjumi. – Järgmise kõrgema astme (vahefinantseerimise aste) peab katma kahjumi ainult siis, kui laenude makseviivitused ületavad esimese kahjumiga astme mahtu. Selle risk on seega väiksem ja seega on ka selle osamakse tootlus väiksem. – Edaspidi järgneb sama skeemi järgi üha madalama riskiga osamakseid. – Vt krediidikvaliteedi parandamine, sissenõudmine, hübriidkapital, originate-to-distribute strateegia, reintermeerimine, repatrieerimisvõimalus, tagasimaksmine, ennetähtaegne, tranche thickness, väärtpaberistamine, väärtpaberistamise struktuur, true sale securitisation, waterfall principle. – Vrd Deutsche Bundesbanki 2007. aasta aprilli kuuaruanne, lk 16 f. (ülevaade finantseerimisstruktuurist tüüpilises finantsvõimendusega ülevõtmises ja vahefinantseeringu võlausaldajate positsioonist).

Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar