Termin, mida kasutatakse peamiselt seoses teatavate kaubeldavate finantsinstrumentidega. Pangad koondavad suure hulga väljastatud laene portfelli. Seejärel jaotatakse see üksikuteks osamakseteks; tavaliselt kolmeks, mitte tingimata võrdseks osaks. – Madalaim, suhteliselt kõrge intressiga osa (esimese kahjumi osa, mida nimetatakse ka omakapitali osaks) peab täielikult kandma (absorbeerima) kogu portfelli laenude makseviivituse tõttu tekkinud kahjumi. – Järgmise kõrgema astme (vahefinantseerimise aste) peab katma kahjumi ainult siis, kui laenude makseviivitused ületavad esimese kahjumiga astme mahtu. Selle risk on seega väiksem ja seega on ka selle osamakse tootlus väiksem. – Edaspidi järgneb sama skeemi järgi üha madalama riskiga osamakseid. – Vt krediidikvaliteedi parandamine, sissenõudmine, hübriidkapital, originate-to-distribute strateegia, reintermeerimine, repatrieerimisvõimalus, tagasimaksmine, ennetähtaegne, tranche thickness, väärtpaberistamine, väärtpaberistamise struktuur, true sale securitisation, waterfall principle. – Vrd Deutsche Bundesbanki 2007. aasta aprilli kuuaruanne, lk 16 f. (ülevaade finantseerimisstruktuurist tüüpilises finantsvõimendusega ülevõtmises ja vahefinantseeringu võlausaldajate positsioonist).

Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *