Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Kaotuse absorbeerimisvõime

Majandusüksuse üldiselt ja eriti panga võime katta kahjusid, ilma et see ohustaks tema enda olemasolu. Pangandussektoris ei ole kahjumikatmisvõime mõistet lihtne visandada. Selle põhimõtte peamine mõte on, et asjakohased instrumendid ei tohi mitte ainult võimaldada nende emitendil vältida maksejõuetust stressiolukorras, vaid peaksid ka soodustama rekapitaliseerimist. – Vt maksejõuetus, Basel III, Cooki suhtarv, katvusmäär, omakapitali määr, hübriidkapital, kapitalinõuete määrus, finantsvõimenduse määr, risk, riskijuhtimine, kahjumipotentsiaal, kahjumimäär, kohustuslik vahetusvõlakiri. – Deutsche Bundesbanki 2013. aasta aprilli kuuaruanne, lk 52 jj (määratlused).

Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar