Bir ekonomide, öncelikli olarak ticari amaçlarla kullanılmadan temel hizmetleri sağlayan kalıcı tesisler. Bunlar arasında her şeyden önce ulaşım yolları (demiryolu hatları, yollar, kanallar, kanalize nehirler), su tesisleri (rezervuarlar, bentler), anaokulları, okullar, kiliseler, yaşlılar evleri, son ikametgahlar veya hastaneler anlamında darülacezeler yer almaktadır. – Bkz. altyapı sermayesi, fiziksel varlıklar, sosyal sermaye, varlıklar, kamu.

Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *