Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Burzovní žargon (burzovní řeč)

Forma vyjadřování, kterou používají lidé, kteří profesionálně pracují na burze, tj. burzovní obchodníci: jejich jazykové idiomy (idiom, žargon). V širším slova smyslu sem patří také jejich gesta, zejména mávání a signály rukou, například při podávání nabídky. – Jednotlivá slova a idiomy, které se vyskytují pouze nebo převážně v oblasti burzy v určitém významu, např. koupený obchod, kupón, tik. – Specifický pravopis nebo idiom, který používají novináři informující o aktivitách na burze v tištěných a slovních médiích. – Viz akatafázie, rating analytiků, anglicismy, big figure, užitečnost rozhodnutí, finanční asofie, finanční jazyk, handle, informační přetížení, jednoduchý jazyk, pips, place use, jazykový imperialismus, ton, srozumitelnost, esencialita, účelnost.

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar