Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Maddi olmayan varlıklar

Bir şirketin sahip olduğu finansal olmayan varlıkları tanımlamak için kullanılan terim. Bunlar arasında şirketin kendi iyi niyeti, patentler, sınai mülkiyet hakları, imtiyazlar – kurumlar söz konusu olduğunda denetim makamının izni de vardır -, lisanslar, ticari markalar, markalar, müşteri ilişkileri, çalışan bilgisi, araştırma durumu vb. yer alır. – Sanayileşmiş ülkelerde üçüncül sektörün öneminin artmasına yönelik yapısal değişim nedeniyle, maddi olmayan varlıklar hizmet üretim sürecinde olağanüstü bir öneme sahiptir. UMS 38’e göre maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden doğrusal itfa payları düşülerek muhasebeleştirilir. “Evet” emtiası veya “Coca-Cola” markası gibi pek çok ilgili kalemin gerçek değerini yansıtmadığı için bu genellikle yetersiz kabul edilir. – Bkz. varlık yoğunluğu, sunum, kredibilite, gelir, maddi olmayan duran varlıklar, şerefiye, maddi olmayan duran varlıklar, mark-to-model yaklaşımı, piyasa değeri, taşınır varlıklar, döngüsellik, maddi duran varlıklar.

Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Sidebar