Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Lithuanian

Terminų iš finansų pasaulio apskritai ir Europos centrinio banko (ECB) pinigų politikos konkrečiai, taip pat iš priežiūros teisės ir valstybės skolos valdymo srities paaiškinimai, kurie, atsižvelgiant į kelis prašymus, papildyti kai kuriais pagrindiniais bankininkystės ir vertybinių popierių biržos terminais, reikalingais centrinio banko politikai suprasti, taip pat senesniais ir naujesniais išsireiškimais, kurie lingvistiškai susiję su “pinigais”, kai kurių Europos ir pasaulio pinigų politikos bendradarbiavimui svarbių institucijų ir forumų aprašymas, taip pat nuorodos į atitinkamus techninius straipsnius Deutsche Bundesbank mėnesiniame pranešime, Europos centrinio banko mėnesiniame pranešime ir Federalinės finansų priežiūros institucijos metiniame pranešime, taip pat nuorodos į Vokietijos Federacinės Respublikos aplinkybes ir teisinius santykius. Sudaryta abėcėlės tvarka, nurodant atitinkamus angliškus techninius terminus, daugiausia remiantis oficialiais leidiniais. Naudodamiesi naršyklės paieškos funkcija taip pat galite rasti daug terminų, kurie neturi savo raktažodžio.

Akcijų biržos indeksas

Priemonė, kurios tikslas – aiškiai parodyti biržos kainų pokyčius skaitinėmis eilutėmis arba grafikais. Tai susiję su visų vertybinių popierių arba atskirų segmentų kainų pokyčiais. – Žr. akcijų indeksą, Bollingerio juostas, akcijų rinkos nuokrypius, Šveicarijos rinkos indeksą. – Plg. 2001 m. gruodžio mėn. euro zonos ECB mėnesinį biuletenį, p. 37 f. Svarbiausių pasaulinių indeksų pokyčius galima… read more »

Finansų lošėjas

Menkinantis spekuliantų terminas; plačiai paplitęs ir giliai įsišaknijęs tarp vokiečių intelektualų (teutonų intelektualai: ypatinga asmenų rūšis, už kurią teutonai buvo ir yra gausiai baudžiami), taip pat Vokietijos žiniasklaidoje. Nepripažįstama, kad spekuliantai yra rinkos dalyviai, kurie profesionaliai vertina rinkos riziką, remdamiesi įvairiomis, dažnai labai sudėtingomis, išsišakojusiomis aplinkybėmis, ir prisiima ją su nuostolių rizika. Taigi spekuliantai svariai… read more »

Akcijų biržos kapitalizacija; rinkos kapitalizacija

Į biržos sąrašus įtrauktos bendrovės atveju – visų akcijų skaičiaus ir jų kainos sandauga. – Visų vertybinių popierių, kuriais prekiaujama vertybinių popierių biržoje, vertė. – Žr. rinkos kapitalizaciją, įmonės vertę. Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais! Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesorius Dr…. read more »

Kryžminė prekyba (X-trade)

Sandoris, kai pirkimo ir pardavimo brokeris yra tas pats asmuo, t. y. du pavedimus vienas kitam vykdo tas pats brokeris arba abu priklauso tai pačiai bendrovei. Todėl atitinkami sandoriai nevykdomi pagal įprastą biržos prekybos praktiką (sandoris, kai pirkimo brokeris ir pardavimo brokeris yra tas pats arba pirkimo brokeris ir pardavimo brokeris priklauso tai pačiai įmonei)…. read more »

Europos vertybinių popierių biržų koncentracija (Europos vertybinių popierių biržų konsolidacija)

2005 m. viduryje Europos vertybinių popierių biržų sistemoje koncentracija buvo didžiausia iš visų sektorių. Daugiau kaip aštuoniasdešimt procentų visos prekybos ir tarpuskaitos apyvartos teko keturioms biržoms (Deutsche Börse AG, Londono vertybinių popierių biržai, Euronext ir Euroclear). – 2012 m. vasario pradžioje ES Komisija uždraudė transatlantinį Frankfurto vertybinių popierių biržos susijungimą su Niujorko vertybinių popierių birža…. read more »

Akcijų biržos griūtis

Greitas, dažnai staigus visų akcijų, rečiau – ir kito turto, kainų kritimas per labai trumpą laiką, kraštutiniais atvejais – per vieną dieną. Pavyzdžiui, 1929 m. spalio 24 d. Niujorko vertybinių popierių biržoje kainos nukrito trylika procentų. 1987 m. spalio 19 d. akcijų kursai šioje šalyje smuko dvidešimt dviem procentais, o kartu su jomis smuko ir… read more »

Akcijų biržos likvidumas

Galimybė bet kuriuo metu rasti prekybos partnerį biržoje už palankią kainą. Tai apima galimybę prekiauti didelėmis sumomis nedarant poveikio kainai (poveikis rinkai: neigiamas kainos pokytis dėl didelių, greitai įvykdomų pavedimų). Likvidžios antrinės rinkos suteikia investuotojams galimybę perleisti vertybinius popierius mažomis sąnaudomis, jei atsirastų nenumatytas lėšų poreikis. Taigi likvidžios vertybinių popierių rinkos taip pat didina norą… read more »

Brokeris

Plačiąja prasme – tarpininko, kuris biržoje priima ir derina pirkimo ir pardavimo pavedimus: kuris biržoje vykdo klientų pirkimo ar pardavimo pavedimus (bet kuris asmuo, kuris bet kurioje duobėje, žiede, poste ar kitoje vietoje, skirtoje panašaus pobūdžio asmenų susitikimui, arba šalia jos, perka ar parduoda kitam asmeniui bet kokią prekę būsimam pristatymui, vertybinių popierių ateities sandorį… read more »

Vertybinių popierių biržos nariai

Vokietijoje yra trys narių grupės. – Oficialiai paskirti kainų brokeriai (specialistai), kurie tarpininkauja sudarant vertybinių popierių sandorius su oficialia kotiruote ir kartu nustato kainas. Jų viešosios teisės įgaliojimams oficialiai nustatyti kainas taikomi specialūs įpareigojimai, visų pirma verslo veiklos apribojimas, – brokeriai, kurie tarpininkauja sudarant sandorius dėl visų į biržos prekybos sąrašus įtrauktų vertybinių popierių. Jie… read more »

Valiutų keitimo taisyklės

Reglamentai, reglamentuojantys prekybos vykdymą atitinkamuose vertybinių popierių biržos segmentuose – Vokietijoje vertybinių popierių biržoje: amtlicher Markt, regulierter Markt, Freiverkehr – ir kanalus, šiuo atveju prekybą aukštuose aukštuose ir elektroninę prekybą: Prekyba prekybos salėje ir elektroninė prekyba. Vokietijoje pagal atitinkamas vertybinių popierių biržos taisykles reikalingas Biržos priežiūros institucijos pritarimas pagal BörsG 13 straipsnio 5 dalį. –… read more »

Sidebar