Pareiga prekiauti vertybinių popierių biržoje (privaloma prekybos biržoje taisyklė)

Biržos narių pareiga visus pavedimus vykdyti per biržą. Pareigą prekiauti biržoje atskirų šalių įstatymai reglamentuoja skirtingai; žr. Vokietijos BörsG 22 straipsnį. – Žr. biržos funkcijas, vidaus sistemą, internalizaciją, centrą, savarankišką įėjimą. Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais! Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesorius […]

Read More

Keitimo kaina

Pagal BörsG 24 straipsnį tai yra vertybinių popierių kaina oficialioje rinkoje arba reguliuojamoje rinkoje, nustatyta biržos darbo valandomis. Žaliavoms ir išvestinėms finansinėms priemonėms taikoma biržos valandomis nustatyta kaina. – Akcijų biržos kaina subalansuoja pasiūlą ir paklausą. Tačiau ji negarantuoja, kad nustatyta kaina tiksliai atspindi visus ekonomiškai reikšmingus įtakojančius veiksnius. Tokie nuokrypiai tarp paprasto veiklos efektyvumo […]

Read More

Akcijų rinkos karštinė

Pirkimo bumas akcijų rinkoje. – Žr. burbulas, spekuliacinis, bumas, bulius, krūva, šuolis, uždarbio bumas, bulių rinka, melžiamų bulių rinka, klestėjimas, ralis, kilimas, prekyba pagal tendencijas, išpaikimas, nepagrįstas. Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais! Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. […]

Read More

Biržos kainos nustatymas

Biržoje kainas formuoja ne rinkos šalys. Jie tik nusprendžia, kokį kiekį nori pirkti ar parduoti arba kokia kaina sudaryti sandorį. Kainos nustatymą, remdamiesi pasiūla ir paklausa, vykdo įgalioti asmenys, kainų tarpininkai, pagal tiksliai apibrėžtas taisykles; žr. Vokietijos 24 ir paskesnius straipsnius. Žr. biržos funkcijas, biržos likvidumą, biržos kainą, brokerius, erdvės naudojimą, prekybą gyvatėmis, balandžių pinigus. […]

Read More

Mainų funkcijos (mainų funkcijos, mainų tikslai)

Vertybinių popierių biržos uždavinys – suderinti pasiūlą ir paklausą = rinkos funkcija, – sukurti aplinką, kurioje galėtų vykti tvarkinga vertybinių popierių emisija = mobilizacijos funkcija, – užtikrinti, kad vertybinius popierius būtų galima parduoti ir perleisti bet kuriuo metu = pakeitimo funkcija ir – nustatyti dabartinę atskiro vertybinio popieriaus rinkos kainą = vertinimo funkcija. Tas pats […]

Read More

Vertybinių popierių biržos taryba

Vokietijoje – vietos vertybinių popierių biržos organas, turintis ne daugiau kaip dvidešimt keturis narius, kurio užduotis – užtikrinti sklandų sandorių vykdymą ir prižiūrėti biržos valdymą; žr. BörsG 9 straipsnį. Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais! Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesorius Dr. Eckehard […]

Read More

Gandai biržoje (apgaulės)

Naujienos, kurios platinamos tiesiogiai biržoje arba jos aplinkoje, siekiant paveikti biržoje prekiaujamų vertybinių popierių – finansinių produktų, prekių, užsienio valiutos – kainą. Su tokiomis manipuliacijomis paprastai labai sunku kovoti. – Žr. agiotažas, tinklaraštis, laiškai iš biržos, sprendimų naudingumas, gandai apie grindis, manipuliavimas kainomis, manipuliavimas rinka, Pairoffas, pranešimas apie perėmimą, aplinkybės, reikšmingas vertinimas. Dėmesio: Finansų enciklopedija […]

Read More

Biržos ekspertų komisija

Vokietijoje šis komitetas priklauso Federalinei finansų ministerijai ir rengia arba rengia su rinka susijusias rekomendacijas priežiūros institucijoms. Šiame komitete buvo parengtos dabartinės perėmimo instrukcijos, kuriose nustatytos bendrovės perėmimo iš kitos bendrovės taisyklės. – Plg. 2001 m. Prekybos vertybiniais popieriais federalinės priežiūros tarnybos metinę ataskaitą, p. 42 f. Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be […]

Read More

Vertybinių popierių biržos valdymas

Vokietijoje – asmenys, atsakingi už vietos vertybinių popierių biržos valdymą. Visų pirma tai – biržos narių ir lankytojų priėmimas arba pašalinimas, – organizavimo ir veiklos procedūrų reguliavimas, taip pat – sprendimų dėl vertybinių popierių įtraukimo į biržos sąrašus, jų sustabdymo arba nutraukimo priėmimas; plg. BörsG 12 §. – Žr. Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių […]

Read More

Biržos segmentai

Vokietijoje vertybinių popierių biržoms nuo 2002 m., gavus priežiūros institucijos sutikimą, leista tris sritis – oficialiąją rinką, reguliuojamąją rinką ir nebiržinę rinką – padalyti į papildomus posegius (dalines sritis). Didesnio Tačiau kol kas Vokietijos akcijų biržose reikšmingi tik “blue chips”. 2004 m. penkios didžiausią apyvartą turinčios akcijos sudarė apie 90 proc. apyvartos Vokietijos biržose. – […]

Read More