Permanente voorzieningen in een economie die basisdiensten verlenen zonder hoofdzakelijk voor commerciële doeleinden te worden gebruikt. Daartoe behoren met name verkeerswegen (spoorlijnen, wegen, kanalen, gekanaliseerde rivieren), watervoorzieningen (stuwmeren, dijken), kleuterscholen, scholen, kerken, bejaardentehuizen, hospices in de zin van laatste woonplaatsen of ziekenhuizen. – Zie infrastructuurkapitaal, fysieke activa, sociaal kapitaal, activa, publiek.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *