Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Risico van vermenging

Een portefeuille of pool bevat effecten waarop derden rechten hebben (het risico dat duidelijke titels verwisseld [= vermengd] raken met activa die juridisch eigendom zijn van een derde). – Dit werd in veel gevallen duidelijk in de loop van de financiële crisis die volgde op de subprime-crisis. Toen in financiële moeilijkheden verkerende special purpose vehicles en fondsen effecten uit hun portefeuilles wilden verkopen, kwamen bevoorrechte schuldeisers naar voren die eerst tevreden moesten worden gesteld. Zo hadden vastgoedfinanciers hun vorderingen op de eigenaars verkocht aan een “special purpose vehicle” door middel van effectisering. Sommige van deze huiseigenaren boden hun woning echter weer als onderpand aan een bank aan voor een lening met het oog op een wereldreis. De onderliggende waarde (het residentiële vastgoed) was echter door de vastgoedkredietverstrekker overgedragen aan de SPV, die de juridische eigendom van de kredietverstrekkende bank niet kende. Het is waar dat er overal in de VS een register van akten is. Maar de federale voorschriften zijn niet uniform, zodat het in veel gevallen tijdrovend is om de bezwaringen op een bepaald eigendom te achterhalen. – Het risico dat activa die juridisch eigendom zijn van een derde, in geval van faillissement vermengd raken met de insolvente boedel en moeilijk te scheiden zijn. – Zie Eigendom, onbezwaard.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar