Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Gedeelde pijn aanpak

In het algemeen, een voorafgaande contractuele overeenkomst over de verhoudingen waarin de uit de wanprestatie voortvloeiende verliezen over de verschillende partijen moeten worden verdeeld ingeval schade wordt geleden (een regel of formule, vastgelegd in een overeenkomst, die verwijst naar de wijze waarop de uit de wanprestatie voortvloeiende verliezen over de verschillende partijen moeten worden verdeeld). – Met name de overeenkomst over de wijze waarop, in geval van insolventie van een belangrijke debiteur, de getroffen banken met onrendabele leningen zullen samenwerken en volgens welke formule de verliezen zullen worden verdeeld. In het VK is dit, onder auspiciën van de Centrale Bank, verplicht voor dergelijke evenementen. – De schuldeisers van een onderneming in het algemeen en van een bank in het bijzonder (bv. via gedwongen converteerbare obligaties) zijn aansprakelijk voor de verliezen (bail-in) ten overstaan van de staat en dus wordt een beroep gedaan op de belastingbetaler om de verliezen te dekken. – Zie “Bad Bank”, “Intercreditor Agreement”, “Crisis Burden Sharing Pogramme”, “London Procedure”, “Prague Announcement”, “Priority Rule”, “Unconditional”, “Debt Restructuring Clauses”.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar