Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Verlies absorptie en verlies absorptie

Term die voornamelijk wordt gebruikt in verband met bepaalde verhandelbare financiële instrumenten. Banken bundelen een groot aantal uitgegeven leningen in een portefeuille. Dit wordt vervolgens opgesplitst in afzonderlijke tranches; gewoonlijk in drie, niet noodzakelijk gelijke delen. – De laagste, relatief hoogrentende tranche (first-loss stuk, ook wel equity-tranche genoemd) moet het verlies als gevolg van het in gebreke blijven van een lening in de totale portefeuille volledig dragen (absorberen). – De volgende tranche (mezzanine tranche) hoeft alleen verliezen te absorberen als de defaults van de leningen groter zijn dan het volume van de first-loss tranche. Het risico is dus lager, en het rendement op deze tranche dus ook – Verder volgen tranches met een steeds lager risico hetzelfde patroon. – Zie kredietverbetering, call, hybride kapitaal, originate-to-distribute strategie, herbemiddeling, repatriëringsoptie, vervroegde aflossing, tranche-dikte, securitisatie, securitisatiestructuur, “true sale”-securitisatie, watervalprincipe. – Zie het maandverslag van de Deutsche Bundesbank van april 2007, blz. 16 e.v. (overzicht van de financieringsstructuur in een typische leveraged buy-out en de positie van mezzanine schuldeisers).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar