Term die voornamelijk wordt gebruikt in verband met bepaalde verhandelbare financiële instrumenten. Banken bundelen een groot aantal uitgegeven leningen in een portefeuille. Dit wordt vervolgens opgesplitst in afzonderlijke tranches; gewoonlijk in drie, niet noodzakelijk gelijke delen. – De laagste, relatief hoogrentende tranche (first-loss stuk, ook wel equity-tranche genoemd) moet het verlies als gevolg van het in gebreke blijven van een lening in de totale portefeuille volledig dragen (absorberen). – De volgende tranche (mezzanine tranche) hoeft alleen verliezen te absorberen als de defaults van de leningen groter zijn dan het volume van de first-loss tranche. Het risico is dus lager, en het rendement op deze tranche dus ook – Verder volgen tranches met een steeds lager risico hetzelfde patroon. – Zie kredietverbetering, call, hybride kapitaal, originate-to-distribute strategie, herbemiddeling, repatriëringsoptie, vervroegde aflossing, tranche-dikte, securitisatie, securitisatiestructuur, “true sale”-securitisatie, watervalprincipe. – Zie het maandverslag van de Deutsche Bundesbank van april 2007, blz. 16 e.v. (overzicht van de financieringsstructuur in een typische leveraged buy-out en de positie van mezzanine schuldeisers).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *