De term die wordt gebruikt om de niet-financiële activa van een onderneming aan te duiden. Daartoe behoren de eigen goodwill van de onderneming, octrooien, industriële eigendomsrechten, concessies – in het geval van instellingen ook de toestemming van de toezichthoudende autoriteit -, licenties, handelsmerken, merken, klantenrelaties, kennis van werknemers, onderzoeksstatus, enz. – Door de structurele verandering naar een groter belang van de tertiaire sector in de geïndustrialiseerde landen zijn immateriële activa van eminent belang in het dienstenproductieproces. Overeenkomstig IAS 38 worden immateriële activa opgenomen tegen historische kostprijs verminderd met lineaire afschrijvingen. Dit wordt over het algemeen als onbevredigend beschouwd omdat het nauwelijks de werkelijke waarde van veel overeenkomstige items weergeeft – zoals het basisproduct “Ja” of de merknaam “Coca-Cola”. – Zie activa-intensiteit, presentatie, geloofwaardig, opbrengsten, immateriële activa, goodwill, immateriële activa, mark-to-model benadering, marktwaarde, roerende activa, procycliciteit, materiële activa.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *