Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Izraz, ki se v zavarovalništvu uporablja za sredstva

V zavarovalništvu naložba za zavarovanje (kritje) terjatev, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb. Ustrezni zakoni in predpisi nadzornih organov določajo ustrezno kvoto. – V okviru pokojninskega zavarovanja je to denar, ki je zbran in naložen v naložbeni sistem. – Glej sklad, naložbeni sistem, pokojninski sklad, Pensionskasse. – Glej Letno poročilo BaFin za leto 2007, str. 11 (med drugim lahko zavarovalnice vlagajo največ 7,5 odstotka svojih skupnih sredstev v produkte za prenos kreditnega tveganja; likvidnostne linije za strukturirane naložbene nosilce ali kanale so prepovedane), Letno poročilo BaFin za leto 2009, str. 94 (statistika o vezanih sredstvih), ter ustrezno letno poročilo BaFin, poglavje “Nadzor zavarovalnic in pokojninskih skladov”.

Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar