Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Posrednik, ki ga zavezuje pogodba

V jeziku nadzornih organov fizična ali pravna oseba, ki pod neomejeno in brezpogojno odgovornostjo zagotavlja enemu ponudniku finančnih storitev, za katerega deluje, storitve vrednostnih papirjev skupaj s pomožnimi storitvami za stranke ali potencialne stranke. sprejema in posreduje navodila ali naročila stranke v zvezi z investicijskimi storitvami ali finančnimi instrumenti, – plasira finančne instrumente in/ali – svetuje strankam ali potencialnim strankam v zvezi s temi finančnimi instrumenti ali storitvami. – Direktiva o trgih finančnih instrumentov je uvedla obsežne zahteve po razkritju za takšne ponudnike storitev po vsej Evropi. – Glej odgovornostni dežnik, odlok o posrednikih KWG, zavarovalni posredniki. – Glej Letno poročilo BaFin 2007, str. 147 (usmeritveni izpiti), str. 208 (vprašanja o dovoljenju), Letno poročilo BaFin 2008, str. 136 f. (predpisan izpit o strokovni primernosti; javni register pogodbeno vezanih posrednikov na spletni strani BaFin), Letno poročilo BaFin 2009, str. 156 f. (pogodbeno zavezani posredniki morajo stranki razkriti svoj položaj), Letno poročilo BaFin za leto 2010, str. 111 (zunanji prodajni posredniki zavarovalnic, ki jih BaFin preverja s poudarkom), str. 172 f. (BaFin lahko upravičeno prepove sodelovanje pogodbeno vezanih posrednikov, če so ugotovljene pomanjkljivosti pri nadzoru), Letno poročilo 2011 BaFin, str. 173 (nadzorniški ugovori; dvomljivi poslovni modeli), Letno poročilo 2012 BaFin, str. 157 (BaFin lahko instituciji brez izjeme prepove sodelovanje pogodbeno vezanih posrednikov v primeru očitnih organizacijskih pomanjkljivosti) ter ustrezno letno poročilo BaFin, poglavje “Nadzor bank, ponudnikov finančnih storitev in plačilnih institucij”.

Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar