Običajno gre za enkratno plačilo, ki ga morajo plačati lastniki premoženja (lastniki nepremičnin). – Predvsem pobiranje sredstev od bogatih državljanov propadajoče države članice evroobmočja, preden se plačilo zahteva od davkoplačevalcev drugih članic. “Mali človek” v drugih državah euroobmočja ne bi smel plačevati za slabo upravljanje druge države članice, medtem ko njegovo premoženje v državi, ki je v krizi, ostaja nedotaknjeno. – Nasprotovanje temu davku je bilo, da skoraj nihče ne bi vlagal denarja v problematične države euroobmočja, če bi jim grozila delna razlastitev v primeru neravnovesij v javnih financah. – Glej obveznica, problem slabe banke, temeljni, bail-in, sanacija bank, države Obresti, G-Sifi, vojna obveznica, obvezna zamenljiva obveznica, sodelovanje zasebnega sektorja, delitev tveganja, strategija Stopfganz, južna fronta, zamenljiva obveznica, absorpcija izgub, osebna, prisilna razlastitev. – Glej Mesečno poročilo Deutsche Bundesbank za januar 2014, str. 52 in naslednje (enkratna dajatev na premoženje je upravičena; težave).

Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *