Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Fastighetsavgift

I allmänhet en engångsbetalning som åläggs ägare av rikedomar (fastighetsägare). – I synnerhet insamlingen av pengar från rika medborgare i en medlemsstat i euroområdet på obestånd innan skattebetalarna i andra medlemsstater uppmanas att betala. Den “lilla människan” (den vanliga killen) i andra länder i euroområdet ska inte behöva betala för en annan medlemsstats misskötsel, medan deras egna tillgångar i krislandet förblir opåverkade. – Invändningen mot denna avgift var att knappast någon skulle investera pengar i euroområdets problemländer om de hotades med partiell expropriation vid obalanser i de offentliga finanserna. – Se obligation, bad bank-problematik, fundamental, bail-in, bankräddning, Giips-stater, G-Sifi, krigsobligation, obligatorisk konvertibel obligation, deltagande av den privata sektorn, riskdelning, Stopfganz-strategi, sydfront, utbytbar obligation, förlustabsorption, personlig, tvångsexpropriation. – Jfr Deutsche Bundesbanks månadsrapport från januari 2014, s. 52 ff. (engångsavgift på tillgångar är motiverad; problem).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar