Gammal viktenhet som i viss mån fanns kvar i Tyskland fram till metriseringen 1870. Vikten varierade mycket lokalt och låg mellan 27 och 100 gram. – Troy ounce (fine ounce) med 31,1034768 gram används fortfarande ofta som grund för guldpriset i dag, även om ounce generellt sett är förbjudet som viktenhet i EU. Storbritannien får dock behålla sin icke-metriska vikt tills vidare. – Fluid ounce används fortfarande i stor utsträckning i Storbritannien (= 0,0284 liter) och USA (= 0,0296 liter), men är inte tillåten i EU som måttenhet inom handeln. Trots detta uttrycks innehållet i parfym i synnerhet ofta fortfarande i uns. Vissa franska parfymtillverkare har därför flyttat sin distribution (PRO FORMA, på pappret) till England för att kunna fortsätta att buteljera i (vad?) ounces och släppa ut dem på marknaden i EU. – Se troy ounce.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *