Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Underförstått stöd

I samband med en värdepapperisering står någon – vanligtvis en bank, mer sällan även en hedgefond – för de värdepapperiserade värdepapperen utöver de avtalsenliga skyldigheterna. Detta görs till exempel genom att institutet vid behov köper värdepapperiseringspapper och inkluderar dem i sin egen portfölj. Sådana köp var vanligt förekommande under subprime-krisen eftersom de ursprungliga bankerna ville undvika en kreditrisk. – Hedgefonderna var oroliga för att värdepapper som plötsligt såldes inte skulle förlora för mycket i värde om fonden själv hade tagit en exponering mot värdepapperen i fråga – som var värdefulla och täckta av förstklassiga inteckningar eller hyresavtal som kunde skötas utan problem. I sådana fall var det ofta billigare att köpa in sig och på så sätt stabilisera priset än att skriva av stora förluster (high wirte-off). – Se Kapitalism vid frånvaro, Kreditförstärkning, Utvecklingsprocess, iterativ, Penningmarknadsfond med konstant nettotillgångsvärde, Återförmedling, Rykte, Repatrieringsmöjlighet, Återöverföringsklausul, Förtida återbetalning, Strukturerat investeringsinstrument, Värdepapperiseringsstruktur, Konsolidering av specialföretag.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar