Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Förlustantagande, individuellt (individuellt förlustantagande)

Kravet att vid en förlust i en bank antingen – alla anställda inom det aktiva affärsområdet, dvs. inte även de som arbetar med rent administrativ verksamhet, t.ex. vaktmästartjänster, telefonväxel eller säkerhet i anläggningen (skyddstjänst), eller – cheferna över en viss rang i hierarkin måste bidra till att täcka förlusten genom att avstå från en del av sin lön. Detta förväntas ge ett starkt incitament att hantera risker mer noggrant. – Hittills är detta krav fortfarande långt ifrån uppfyllt. Union Bank of Switzerland (UBS: Schweiz största globala bank) drabbades till exempel av förluster på omkring 60 miljarder schweiziska franc under subprime-krisen. Trots detta fick cheferna rekordhöga bonusar. Situationen var liknande hos Hypo Real Estate i Tyskland 2010. Där förklarades dock, liksom här, att utan bonusbetalningarna skulle viktiga anställda lämna institutet och banken skulle hamna i ännu större svårigheter. – Se bankräddningslagen, bonus, handslag, gyllene, personaloptioner, bonus, bailout, sleeping money, too big to save-principen, ersättning, tillgångar, immateriella, tillgångsavgift, citronhandel.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar