Kravet att vid en förlust i en bank antingen – alla anställda inom det aktiva affärsområdet, dvs. inte även de som arbetar med rent administrativ verksamhet, t.ex. vaktmästartjänster, telefonväxel eller säkerhet i anläggningen (skyddstjänst), eller – cheferna över en viss rang i hierarkin måste bidra till att täcka förlusten genom att avstå från en del av sin lön. Detta förväntas ge ett starkt incitament att hantera risker mer noggrant. – Hittills är detta krav fortfarande långt ifrån uppfyllt. Union Bank of Switzerland (UBS: Schweiz största globala bank) drabbades till exempel av förluster på omkring 60 miljarder schweiziska franc under subprime-krisen. Trots detta fick cheferna rekordhöga bonusar. Situationen var liknande hos Hypo Real Estate i Tyskland 2010. Där förklarades dock, liksom här, att utan bonusbetalningarna skulle viktiga anställda lämna institutet och banken skulle hamna i ännu större svårigheter. – Se bankräddningslagen, bonus, handslag, gyllene, personaloptioner, bonus, bailout, sleeping money, too big to save-principen, ersättning, tillgångar, immateriella, tillgångsavgift, citronhandel.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *