Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Formidler er bundet af en kontrakt

I tilsynsmyndighedernes sprogbrug en fysisk eller juridisk person, der under ubegrænset og ubetinget ansvar leverer værdipapirydelser samt accessoriske tjenesteydelser til kunder eller potentielle kunder til en enkelt finansiel tjenesteyder, for hvilken den handler for hver enkelt af disse. accepterer og videregiver instruktioner eller ordrer fra kunden i forbindelse med investeringstjenester eller finansielle instrumenter, – placerer finansielle instrumenter og/eller – rådgiver kunder eller potentielle kunder i forbindelse med disse finansielle instrumenter eller tjenester. – Med direktivet om markeder for finansielle instrumenter blev der indført omfattende oplysningskrav for sådanne tjenesteudbydere i hele Europa. – Se ansvarsparaply, KWG-formæglerforordning, forsikringsformidlere. – Jf. BaFin’s årsberetning 2007, s. 147 (fokusundersøgelser), s. 208 (spørgsmål om tilladelse), BaFin’s årsberetning 2008, s. 136 f. (foreskrevet faglig egnethedsprøve; offentligt register over kontraktligt forpligtede formidlere på BaFin’s hjemmeside), BaFin’s årsberetning 2009, s. 156 f. (kontraktligt forpligtede formidlere skal oplyse deres stilling over for kunden), BaFins årsberetning 2010, s. 111 (BaFin har undersøgt forsikringsselskabernes eksterne salgspersonale med vægt), s. 172 f. (BaFin kan med rette forbyde inddragelse af kontraktligt bundne mellemmænd, hvis der konstateres mangler ved overvågningen), BaFin årsberetning 2011, s. 173 (tilsynsmæssige indvendinger; tvivlsomme forretningsmodeller), BaFin årsberetning 2012, s. 157 (BaFin har ret til at forbyde et institut at inddrage kontraktligt bundne mellemmænd uden undtagelse i tilfælde af åbenlyse organisatoriske mangler) samt den respektive BaFin årsberetning, kapitel “Tilsyn med banker, finansielle tjenesteydere og betalingsinstitutter”.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/

Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar