Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Risiko for sammenblanding

En portefølje eller pulje indeholder værdipapirer, som tredjeparter har rettigheder til (risikoen for, at klare rettigheder bliver blandet sammen med aktiver, der retligt ejes af en tredjepart). – Dette blev tydeligt i mange tilfælde i løbet af den finansielle krise, der fulgte efter subprime-krisen. Da finansielt nødlidende specialforetagender og fonde ønskede at sælge værdipapirer fra deres porteføljer, opstod der privilegerede fordringshavere, som først skulle tilfredsstilles. F.eks. havde ejendomsfinansierere solgt deres fordringer på ejerne til et special purpose vehicle ved hjælp af securitisation. Nogle af disse boligejere tilbød imidlertid deres bolig igen som underliggende ejendom til en bank for at få et lån med henblik på en rejse rundt i verden. Den underliggende ejendom (boligejendommen) var imidlertid blevet overført af långiveren til SPV’et, som ikke kendte den långivende banks juridiske ejendomsret. Det er rigtigt, at der findes et register over skøder overalt i USA. Men de føderale bestemmelser er ikke ensartede, så det er i mange tilfælde tidskrævende at finde ud af, hvilke byrder der hviler på en bestemt ejendom. – Risikoen for, at aktiver, der ejes lovligt af en tredjepart, blandes med insolvensboet i tilfælde af konkurs og er vanskelige at adskille. – Se Ejendom, ubehæftet.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/

Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar